L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Zmena úradných hodín študijného oddelenia v mesiacoch júl a august 2019

Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

UKF Nitra

ZMENA

ÚRADNÝCH HODÍN

NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

V LETNÝCH MESIACOCH

JÚL A AUGUST 2019

Utorok 9,00 – 11,30 hod.

Štvrtok 9,00 – 11,30 hod.

Ďakujeme za pochopenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751