L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Zmena úradných hodín študijného oddelenia

Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

UKF Nitra

ZMENA

ÚRADNÝCH HODÍN

NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

V LETNOM OBDOBÍ

27.7. - 28.8.2020

Utorok 9,00 – 11,00 hod.

Streda 9,00 – 11,00 hod.

Štvrtok 9,00 – 11,00 hod.

Ďakujeme za pochopenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757