L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Zasadnutie Akademickej obce FSVaZ

ktoré sa uskutoční 29. apríla 2019 o 10:15 hod. v Aule FSVaZ

 

Program:

  • Predstavenie kandidáta na dekana FSVaZ na funkčné obdobie 2019-2023

PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. – predseda AS FSVaZ UKF v Nitre

  • Prezentácia koncepcie rozvoja FSVaZ pre obdobie 2019-2023

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. – kandidát na dekana FSVaZ UKF v Nitre

  • Diskusia

 

POZVÁNKA - PDF

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757