O fakulte

DSC 0001NX copy

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) sa konštituovala ako v poradí štvrtá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2001. Vznikla zoskupením pracovísk, ktoré sa na UKF venovali problematike sociálnych vied. Zdravotnícke smery štúdia sa na fakulte začali rozvíjať od roku 2002 a zároveň sa etablovala Fakultná nemocnica v Nitre, ktorá je kľúčovou praktickou výučbovou základňou pre študentky/študentov študijných programov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva poskytuje vzdelanie univerzitného typu v troch typoch študijných programov: v bakalárskom, v magisterskom a v doktorandskom. Má udelené práva na habilitačné a inauguračné konanie v dvoch vedných odboroch.

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757