L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Krátka správa k stáži v Malage

20-členná výprava z FSVaZ mieri do Malagy
 
V rámci projektu Erasmus študenti z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied spolu s prodekankou pre vonkajšie vzťahy a rozvoj PhDr. Katarínou Minarovičovou, PhD. absolvujú v dňoch 11. júna až 18. júna krátkodobú stáž Erasmus+ mobilitu v španielskom meste Malaga. Partnerom ich stáže je Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard v Malage. Študenti sa zúčastnia worskopov zameraných na sociálnu filozofiu a koncepciu jednotlivca v spoločnosti v interpretácii Sorena Kierkegaarda a analýzu jeho odkazu pre sociálnu prácu. Zoznámia sa so sociálnym prostredím, v ktorom žijú marginalizované sociálne skupiny obyvateľov Malagy. Navštívia taktiež Univerzitu v Malage a organizáciu poskytujúcu sociálnu starostlivosť deťom z málopodnetného prostredia.
 
O svoje zážitky sa s vami radi podelia fotografiami zo stáže.
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757