L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Čiastková knižnica Koš pre zdravotnícke odbory Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť

Informujeme študentov, že čiastková knižnica Koš pre zdravotnícke
odbory Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť, v budove FSVaZ Kraskova 1, Nitra, SA PRESŤAHOVALA DO MIESTNOSTI A-101, ktorá
sa nachádza na začiatku 1. podlažia, pri schodoch.
 
Otváracia doba v zimnom semestri 2023/24:
Pondelok, Streda 8.00-11.30 h
Utorok, Štvrtok, Piatok 8.00-11.30 a 12.30-15.00 h
 
Knižnicu vedie: Mariana Mikulová,

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757