L3 banner media2

Dôležité termíny

Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy v dennej aj externej forme je do 31.3.2021. Termín podávania prihlášok na magisterské študijné programy je do 30.4.2021.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757