L3 banner media

Dôležité termíny

Deň otvorených dverí: 15. februára 2018

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)

 • do 31. marca 2018 - podanie prihlášky
 • 11. - 15. júna 2018 - konanie prijímacích skúšok

Magisterské štúdium (denná aj externá forma)

 • do 30. apríla 2018- podanie prihlášky
 • 11. - 15. júna 2018 - konanie prijímacích skúšok

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)

 • do 31. mája 2018 - podanie prihlášky
 • posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018 - konanie prijímacích skúšok

 

Dodatočné prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2018/2019

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018 v nasledovnom rozsahu :

 • Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia
  Sociálna práca
  Sociálne služby a poradenstvo
 • Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia
  Sociálna práca
 • Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme
  Aplikovaná sociálna práca
  Sociálne služby a poradenstvo
 • Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme
  Aplikovaná sociálna práca

Dodatočné prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2018/2019

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751