L3 banner media2

Dôležité termíny

Deň otvorených dverí: 21. februára 2019

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)

  • do 31. marca 2019 - podanie prihlášky
  • konanie prijímacích skúšok najneskôr do 14. júna 2019

Magisterské štúdium (denná aj externá forma)

  • do 30. apríla 2019- podanie prihlášky
  • konanie prijímacích skúšok najneskôr do 14. júna 2019

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)

  • do 31. mája 2019 - podanie prihlášky
  • posledný júnový a prvý júlový týždeň 2019 - konanie prijímacích skúšok

Možnosti štúdia v zahraničí

banner m vztah

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751