L3 banner media2

Dôležité termíny

Univerzitný deň otvorených dverí: 14.11.2023

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)

  • do 31. marca 2024 – podanie prihlášky
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
  • do 30. apríla 2024 – podanie prihlášky

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje,
že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757