L3 banner media2

Dôležité termíny

Univerzitný deň otvorených dverí: 24.11.2022

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)

 • do 31. marca 2023 – podanie prihlášky
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
 • do 30. apríla 2023 – podanie prihlášky

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia

 • Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 70)
 • Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)
 • Sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)
 • Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)

Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia

 • Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)
 • Sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 25)
 • Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 20)

Magisterský študijný program uskutočňovaný v dennej forme

 • Aplikovaná sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)
 • Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)

Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme

 • Aplikovaná sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 20)
fsvaz prijimacie konanie siva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757