L3 banner media2

Dôležité termíny

Deň otvorených dverí – fakulty:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 23. novembra 2019
 
Univerzitný Deň otvorených dverí – všetky fakulty: 13. februára 2020
 
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
  • do 31. marca 2020 – podanie prihlášky
  • FSVaZ: 14. – 17. apríla 2020 – konanie prijímacích skúšok
  • FSVaZ: 8. 19. júna 2020 konanie prijímacích skúšok
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
  • do 30. apríla 2020 – podanie prihlášky
  • 8. - 12. júna 2020 – konanie prijímacích skúšok
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)
  • do 31. mája 2020 – podanie prihlášky
  • 29. júna 3. júla 2020 – konanie prijímacích skúšok

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757