L3 banner media2

Dôležité termíny

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vyhlasuje prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 31. marca 2022 v nasledovnom rozsahu: 

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia

  • Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 70)
  • Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)
  • Sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 60)
  • Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)

Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia

  • Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)
  • Sociálna práca
  • Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 20)

Magisterský študijný program uskutočňovaný v dennej forme

  • Aplikovaná sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)
  • Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)

Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme

  • Aplikovaná sociálna práca
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757