L3 banner media

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania sa zverejňujú v súlade s § 57 zákona č. 131/2012 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751