L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Odovzdávanie záverečných prác

Odovzdávanie záverečných prác na študijnom oddelení je možné do 26.4.2024 do 12:00

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757