Študijné oddelenie

PaedDr. Vladimíra Chobotová
tel: +421 37 6408 757
email:
 
bakalárske štúdium (denná forma a externá forma): Sociálna práca
magisterské štúdium (denná forma a externá forma): Aplikovaná sociálna práca
špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 
č.dverí: A-202
 
Mgr. Jana Árvayová
tel: +421 37 6408 757
email:
 
bakalárske štúdium (denná forma): Psychológia
magisterské štúdium (denná forma): Psychológia
č.dverí: A-202
 
Eva Antlová
tel: +421 37 6408 760
email:
 
bakalárske štúdium (denná forma a externá forma): Ošetrovateľstvo
bakalárske štúdium (denná forma a externá forma): Urgentná zdravotná starostlivosť
špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 
č.dverí: A-203

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757