L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Výberové konanie na obsadenie funkcie dekana FSVaZ: Oznámenie výsledku

V pondelok 15. mája 2023 bol výberovou komisiou pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vybratý kandidát na funkciu dekana FSVaZ UKF v Nitre. Stal sa ním prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., ktorý sa ujme svojej funkcie po vymenovaní rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre od 1. júna 2023.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
predsedníčka AS FSVaZ UKF v Nitre
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757