L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Prihlasovanie na letnú ERASMUS+ mobilitu

Milé študentky, milí študenti,

    máte možnosť prihlásiť sa na letnú Erasmus+ mobilitu a to cez papierovú prihlášku, ktorá je uverejnená na web stránke UKF:

- štúdium (aj krátkodobé, vrátane BIP) : https://www.ukf.sk/granty/erasmus/studijny-pobyt-krajiny-eu-a-ehp 

- stáž (aj krátkodobá) https://www.ukf.sk/granty/erasmus/staz-krajiny-eu-a-ehp

  Kontaktujte Vašich katedrových Erasmus+ koordinátorov, ktorí Vám poskytnú bližšie informácie.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757