L3 banner media2

Poď študovať sociálne služby a poradenstvo

Čo ponúkame?

 • Moderný a originálny študijný program, ktorý je súčasťou odboru SOCIÁLNA PRÁCA, no ponecháva si svoju originalitu v kompozícii predmetov, akú nemá žiadna iná vysoká škola na Slovensku. Znamená to, že absolventi spĺňajú všetky podmienky pre výkon odbornej činnosti v sociálnej práci a navyše získajú vedomosti a skúsenosti z ďalších disciplín (pedagogika, psychológia, a iné)
 • Možnosť sebarozvoja v predmete Service Learning, ktorý je zameraný na dobrovoľníctvo.
 • Kvalitné vzdelanie od uznávaných odborníkov s podporou odbornej literatúry.
 • Predmety zamerané na rozvoj inkluzívnej kompetencie.
 • Odbornú prax v zariadeniach po celom Slovensku.
 • Stretnutia so zaujímavými ľuďmi, exkurzie, tréningy.

 

Čo môžeš získať?

 • Zručnosti a vedomosti, ktoré sú na pracovnom trhu cenené (ako písať projekty, ako viesť poradenský rozhovor, atď.).
 • Otvoríme Ti cestu do sociálnych zariadení, ktoré nájdeš v každom meste/obci.
 • Môžeš pracovať v rôznych organizáciách, inštitúciách, úradoch a všade tam, kde sú potrebné poradenské služby.

 

V čom sme výnimoční?

 • V prepojení teórie s praxou. Študenti sa zapájajú do nami organizovaných kultúrnych a vzdelávacích akcií/projektov. Každoročne študenti organizujú vlastné charitatívne projekty.
 • V prepojení výskumu a vzdelávania. Vo všetkých našich výskumných projektoch sú študenti vítaní.
 • Prepojenie vzdelávania s praxou. Pre našich študentov pravidelne organizujeme besedy, živé knižnice, workshopy, tréningy s profesionálmi z praxe a s inými zaujímavými ľuďmi.
 • Náš študijný program obsahuje predmety z dejín a kultúry Rómov a rómsky jazyk, na ktoré sa študenti môžu prihlásiť.

 

Ešte niečo navyše?

 • V rámci programu Erasmus+ máš možnosť študovať jeden semester na univerzite v zahraničí, napríklad v Poľsku, Maďarsku, Českej republike a ďalších európskych krajinách. Rovnako sa môžeš vybrať na stáž v Tebou zvolenej organizácii, ktorá poskytuje sociálne služby a lebo poradenstvo v ktorejkoľvek európskej krajine.
 • Pre študentov je tu študijný poradca, ktorý Ti pomôže s prípadnými ťažkosťami vo vzdelávaní alebo v zorientovaní sa na akademickej pôde.
 • Dobrovoľnícke programy v zariadeniach a organizáciách podľa Tvojho zamerania.
 • Krátkodobé kurzy záujmového vzdelávania zamerané na rozvoj špecifických zručností, ktoré budú pre Teba znamenať výhodu na trhu práce.
 • Študentské akcie: študenti si každoročne organizujú beánie, bašavel, vianočný večierok.
 • BEZ PRIJÍMAČIEK

Viac informácií o prijímačkách nájdete tu!

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757