L3 banner media2

Poď študovať ošetrovateľstvo

 Staneš sa žiadaným v praxi, pretože...

 • získané vedomosti a zručnosti sú žiadané a vysoko cenené,
 • máš široký výber pracovných ponúk nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
 • 100 % zamestnanosť v pozícii sestra v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Pre ich veľký nedostatok je umiestnenie sa nášho absolventa v profesii garantované.
 • získaš diplom, ktorý je uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie

Čo ponúkame...

 • kvalitné teoretické vzdelanie
 • praktické zručnosti získané v moderných učebniach a priamo v klinickej praxi
 • podnetné prostredie a podporu pre rozvoj osobnosti v dynamickom, skúsenom kolektíve pedagógov
 • možnosť študovať v zahraničí
 • možnosť zapájať sa do dobrovoľníckych a mimoškolských aktivít
 • možnosť štúdia odborného anglického jazyka
 • možnosť získania štipendia
 • možnosť absolvovať Letnú prax v zdravotníckych zariadeniach čo najbližšie k Tvojmu bydlisku

Získaš...

 • teoretické vedomosti nielen z ošetrovateľstva a lekárskych odborov, ale aj z iných odborov napr. pedagogika, psychológia, sociológia, manažment, legislatíva, etika
 • dostatok praktických zručností, nakoľko až polovicu hodín štúdia (v súlade s požiadavkami Európskej únie) tvorí praktická výučba
 • komplexný pohľad na človeka v zdraví i v chorobe vo všetkých vekových obdobiach
 • schopnosť uplatniť svoje vedomosti a zručnosti u jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti
 • schopnosť pracovať v tíme, reagovať v kritických situáciách, efektívne komunikovať
 • možnosť, po úspešnom absolvovaní štúdia, ďalej študovať v magisterskom študijnom odbore Ošetrovateľstvo na vybraných slovenských alebo zahraničných univerzitách
 • možnosť, po úspešnom absolvovaní štúdia, realizovať absolventskú stáž v zahraničí v rámci programu Erazmus+

Navyše...

 • nerobíš prijímačky – hodnotíme Tvoje výsledky a aktivity na strednej škole
 • nemusíš čakať do konca prázdnin, zapíšeme ťa už v júli
 • hneď po nástupe na štúdium Ti bude k dispozícii študijný poradca – pedagóg z Katedry ošetrovateľstva, ktorý ťa uvedie do nového prostredia, poradí Ti v otázkach štúdia, pri riešení študijných problémov, či pri zostavovaní študijného plánu

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757