L3 banner media2

Poď študovať ošetrovateľstvo

 

Staneš sa žiadaným v praxi, pretože...

 • získané vedomosti a zručnosti sú žiadané a vysoko cenené,
 • máš široký výber pracovných ponúk nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
 • 100 % zamestnanosť v pozícii sestra v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Pre ich veľký nedostatok je umiestnenie sa nášho absolventa v profesii garantované.
 • získaš diplom, ktorý je uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie

 

Čo ponúkame...

 • kvalitné teoretické vzdelanie
 • praktické zručnosti získané v moderných učebniach a priamo v klinickej praxi
 • podnetné prostredie a podporu pre rozvoj osobnosti v dynamickom, skúsenom kolektíve pedagógov
 • možnosť študovať v zahraničí
 • možnosť zapájať sa do dobrovoľníckych a mimoškolských aktivít
 • možnosť štúdia odborného anglického jazyka
 • možnosť získania štipendia
 • možnosť absolvovať Letnú prax v zdravotníckych zariadeniach čo najbližšie k Tvojmu bydlisku

 

Získaš...

 • teoretické vedomosti nielen z ošetrovateľstva a lekárskych odborov, ale aj z iných odborov napr. pedagogika, psychológia, sociológia, manažment, legislatíva, etika
 • dostatok praktických zručností, nakoľko až polovicu hodín štúdia (v súlade s požiadavkami Európskej únie) tvorí praktická výučba
 • komplexný pohľad na človeka v zdraví i v chorobe vo všetkých vekových obdobiach
 • schopnosť uplatniť svoje vedomosti a zručnosti u jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti
 • schopnosť pracovať v tíme, reagovať v kritických situáciách, efektívne komunikovať
 • možnosť, po úspešnom absolvovaní štúdia, ďalej študovať v magisterskom študijnom odbore Ošetrovateľstvo na vybraných slovenských alebo zahraničných univerzitách
 • možnosť, po úspešnom absolvovaní štúdia, realizovať absolventskú stáž v zahraničí v rámci programu Erazmus+

 

Navyše...

 • nerobíš prijímačky – hodnotíme Tvoje výsledky a aktivity na strednej škole
 • nemusíš čakať do konca prázdnin, zapíšeme ťa už v júli
 • hneď po nástupe na štúdium Ti bude k dispozícii študijný poradca – pedagóg z Katedry ošetrovateľstva, ktorý ťa uvedie do nového prostredia, poradí Ti v otázkach štúdia, pri riešení študijných problémov, či pri zostavovaní študijného plánu
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757