L3 banner media2

Katedra ošetrovateľstva

Katedra ošetrovateľstva
Kraskova 1
949 74 Nitra
www.ko.fsvaz.ukf.sk

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757