Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Poďte sa naučiť profesionálne pracovať v poradenstve!


Ak chcete študovať v odbore, ktorý nemá ešte veľa absolventov, prihláste sa na Sociálne služby a poradenstvo.

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov v ZS 2016/2017

V súlade s vnútorným predpisom FSVaZ 1/2016 Systém riadenia kvality FSVaZ a so Smernicou UKF č. 5/2009 Zásady hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity v dňoch od 5.12. 2016 do 18.12.2016 prebieha na FSVaZ hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi fakulty za zimný semester akademického roku 2016/2017.

Čítať ďalej: Hodnotenie...

Zasadnutie akademickej obce FSVaZ

Zasadnutie akademickej obce sa FSVaZ konalo dňa 2. decembra 2016. Zasadnutie otvoril predseda Akademického senátu FSVaZ, doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., ktorý podal správu o činnosti akademického senátu a zmenách v jeho štruktúrach za obdobie od apríla 2015. Dekan fakulty, doc. Rastislav Rosinský, PhD., pred akademickou obcou vyhodnotil priebežné plnenie Dlhodobého zámeru FSVaZ v oblastiach

Čítať ďalej: Zasadnutie...

„Úsmev ako dar“ na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied

Študenti Katedry sociálnej práce a sociálnych vied sa zúčastnili dňa 15.11.2016 v rámci podujatí Nitrianskych univerzitných dní prednášky pracovníkov akreditovaného subjektu Úsmev ako dar v Nitre, ktorá niesla názov Sociálna práca s biologickými rodinami detí z detských domovov. Pracovníci Úsmevu ako dar predstavili metódy sociálnej práce, ktoré využívajú

Čítať ďalej: „Úsmev ako dar“ na...

Medzinárodná konferencia v Užhorode

Užhorodská národná univerzita v Užhorode (UŽNU) a Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre usporiadali 11. – 12. novembra 2016 medzinárodnú konferenciu Ромські студії: досвід країн Центрально-Східної Європи та перспективи для України, ktorá sa konala na pôde UŽNU v Užhorode pri príležitosti deväťdesiateho výročia založenia prvej rómskej školy v Užhorode. Konferencie sa aktívne zúčastnili

Čítať ďalej: Medzinárodná...

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Facebook

icon_fb.png

Virtuálna prehliadka

foto icon