Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Poďte sa naučiť profesionálne pracovať v poradenstve!


Ak chcete študovať v odbore, ktorý nemá ešte veľa absolventov, prihláste sa na Sociálne služby a poradenstvo.

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Študentská kvapka krvi – kde ? na našej univerzite

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny v spolupráci s  Národnou transfúznou službou SR (NTS SR )a Slovenským červeným krížom opäť pripravila pre vás  kampaň Študentská  kvapka krvi. Odber  sa bude konať 12.10.2016 v jedálni na FSVaZ V Nitre  Kraskova 1,od: 7:30 h- 11:30 hod.-. Privítame všetkých darcov  hlavne z radov našich študentov, zamestnancov

Čítať ďalej: Študentská...

Medzinárodná vedecká konferencia „Labor Socialis“

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre zrealizovala 21. septembra 2016 prvý ročník úspešnej medzinárodnej vedeckej konferencie Labor Socialis 2016, ktorej hlavnou témou bola „Sociálna práca v meniacej sa Európe v 21.storočí“.  Záštitu nad konferenciou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny, JUDr. Ján Richter. Bohatý program konferencie otvorili úvodné

Čítať ďalej: Medzinárodná...

Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií V.

V čase kedy celý svet čakal na výsledky rozhodnutia približne 46,5 miliónov občanov Spojeného kráľovstva ohľadom ne/zotrvania v Európskej únii sa na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre konal piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócii V. Konferencia bola zameraná na výmenu poznatkov a skúseností

Čítať ďalej: Rozhodovanie v...

„Malí zdravotníci“ na FSVaZ

V rámci spustenia projektu rozvoja spolupráce so základnými školami v nitrianskom regióne sme na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre  dňa 20.6.2016 privítali prváčikov zo ZŠ v Zbehoch.
  Deti sa mali možnosť zoznámiť s prostredím nemocnice v „laboratórnych“ podmienkach. V odborných učebniach FSVaZ UKF v Nitre sa dozvedeli, ako prebieha preventívne vyšetrenie u lekára, ako sa ošetrujú povrchové rany,

Čítať ďalej: „Malí zdravotníci“...

International Meeting Week v Leuvene

V dňoch 25.4. – 29.4.2016 sa konal v Belgicku International Meeting Week (Medzinárodný týždeň), na ktorom zastupovali Slovensko učitelia a študenti z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre. Do Belgicka vycestovali štyri študentky z katedry – Nikoleta Fellnerová, Petra Supeková, Iveta Mácsayová a Lenka Ficová, ktoré boli sprevádzané vedúcou katedry, prof. PhDr. Martinou Mojtovou,

Čítať ďalej: International...

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Facebook

icon_fb.png