Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Info k aktuálnej situácii

Milé študentky, milí študenti,
situácia s pandémiou COVID-19 sa v posledných dňoch v Nitre, ale aj v iných regiónoch na Slovensku skomplikovala a nás to neteší rovnako ako aj Vás. Zároveň chceme, aby ste nemali obavy a tešili sa do školy aspoň tak, ako sa tešíme my na Vás. Čo Vám môžme sľúbiť? Nie je to veľa, ale aspoň niečo:

ČÍTAJTE VIAC

Vnímanie obdobia dištančnej výučby študentami FSVaZ

O pár dní nás čaká otvorenie zimného semestra akademického roka 2020/2021. Všetci sme pripravení na osobné stretnutie v priestoroch našej fakulty a na realizáciu vzdelávania tak, ako sme boli zvyknutí pred príchodom nového koronavírusu.

V marci sme sa ocitli ako krajina v núdzovom stave, ktorého dôsledkom bolo zatvorenie škôl a prechod z prezenčnej na dištančnú formu vzdelávania. Ako sme túto zmenu zvládli? Ako ste celú túto situáciu vnímali vy, študujúci?

ČÍTAJTE VIAC

Informácie k začiatku akademického roka

Posun začiatku akademického roka
Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamujeme, že začiatok výučby v zimnom semestri sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre posúva na pondelok 28. septembra 2020.
 
Pri vstupe do všetkých vnútorných priestorov UKF je povinné prekrytie nosa a úst rúškom!

ČÍTAJTE VIAC

Zápis na štúdium

Milé študentky a študenti, s odvolaním sa na rozhodnutie vedenia UKF Vás informujeme, že začiatok výučby v ZS 2020/2021 je 28.septembra 2020. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke univerzity. Zápisy na štúdium sa uskutočnia dištančne a je potrebné/povinné si prostredníctvom AIS urobiť elektronický zápis do ďalšieho roku štúdia. Ak sa študent nezapíše na nasledujúci akademický rok, považuje sa to za postup, ktorým študent zanecháva štúdiu. Pre potreby vydávania potvrdení o návšteve školy kontaktujte študijné oddelenie

ČÍTAJTE VIAC

Ubytovanie študentov z rizikových krajín

Študentom zo zahraničia, ktorí v posledných 14 dňoch boli na území krajiny, ktorá je v zmysle aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vyhlásená za rizikovú, zabezpečí UKF možnosť realizácie domácej izolácie v Študentskom domove Zobor.
Podmienky a postup pri nástupe do domácej izolácie v ŠD Zobor:
  1. Študent musí mať pridelené ubytovanie na akademický rok 2020/2021 v Študentských domovoch UKF

    ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem