Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Dodatočné prijímacie konanie na Doktorandské štúdium 2018/2019

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vypisuje v akademickom roku 2018/2019 prijímacie konanie pre absolventov vysokých škôl na 3-ročné denné a 5-ročné externé doktorandské štúdium (na získanie vedeckoakademickej hodnosti „philosophiae doctor“ – PhD.) v študijnom odbore:

ČÍTAJTE VIAC

Rodinné právo – teória verzus prax

V rámci ranného bloku prednášok z predmetu „Občianske a rodinné právo“ sa 2. mája 2018 predstavil študentom Katedry sociálnej práce a sociálnych vied a Ústavu romologických štúdií FSVaZ advokát JUDr. Ivan Syrový, PhD., ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného aj trestného práva.
Jeho prednáška bola venovaná vybraným otázkam rodinného práva. Zameriavala sa predovšetkým na otázky súvisiace s rozvodmi a následným určovaním výšky výživného, študenti sa však

ČÍTAJTE VIAC

Hračka pre dieťa

Dňa 30. apríla 2018 sa na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre opäť konalo charitatívne podujatie „Hračka pre dieťa“, ktoré vzniklo v rámci Nitrianskych univerzitných dní ešte v roku 2013. Zakladateľkou tohto podujatia je prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., ktorá ako matka troch detí vníma citlivo potreby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a každoročne daruje oblečenie, hračky a knihy na charitu.
„Hračka pre dieťa“ je jedinečná možnosť, kedy študenti, zamestnanci a rovnako aj široká verejnosť darujú zachovalé šatstvo

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem