Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Poďte sa naučiť profesionálne pracovať v poradenstve!


Ak chcete študovať v odbore, ktorý nemá ešte veľa absolventov, prihláste sa na Sociálne služby a poradenstvo.

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Rómsky jazyk na Európskom dni jazykov v Bratislave

Európsky deň jazykov - Evropsko čhibakero ďives
Koniec septembra bol venovaný oslave európskych jazykov. Podujatie s názvom Európsky deň jazykov (EDJ) sa konalo v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí, kde bolo zastúpených 15  európskych jazykov. Medzi nimi sa nachádzal aj rómsky  jazyk, ktorý síce v Európe patrí k jazykom menšinovým, ale jeho znalosť umožňuje komunikáciu najmä

Čítať ďalej: Rómsky jazyk na...

Ďalšie vzdelávanie pre študentov FSVaZ

Chceš sa zoznámiť s originálnymi jazykmi a zvládnuť základnú medziľudskú komunikáciu s ľuďmi, ktorí nimi hovoria? Túžiš rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v oblastiach, ktoré neovláda každý? Je tvojím cieľom byť po skončení štúdia pomáhajúcich profesií o krôčik pred inými absolventami a o kus bližšie svojim klientom a klientkám, pretože budeš ovládať „ich reč“?  
Ak sú Tvoje odpovede „ÁNO“, tak práve pre Teba je táto ponuka

Čítať ďalej: Ďalšie vzdelávanie...

Študentská kvapka krvi – kde ? na našej univerzite

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny v spolupráci s  Národnou transfúznou službou SR (NTS SR )a Slovenským červeným krížom opäť pripravila pre vás  kampaň Študentská  kvapka krvi. Odber  sa bude konať 12.10.2016 v jedálni na FSVaZ V Nitre  Kraskova 1,od: 7:30 h- 11:30 hod.-. Privítame všetkých darcov  hlavne z radov našich študentov, zamestnancov

Čítať ďalej: Študentská...

Medzinárodná vedecká konferencia „Labor Socialis“

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre zrealizovala 21. septembra 2016 prvý ročník úspešnej medzinárodnej vedeckej konferencie Labor Socialis 2016, ktorej hlavnou témou bola „Sociálna práca v meniacej sa Európe v 21.storočí“.  Záštitu nad konferenciou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny, JUDr. Ján Richter. Bohatý program konferencie otvorili úvodné

Čítať ďalej: Medzinárodná...

Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií V.

V čase kedy celý svet čakal na výsledky rozhodnutia približne 46,5 miliónov občanov Spojeného kráľovstva ohľadom ne/zotrvania v Európskej únii sa na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre konal piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócii V. Konferencia bola zameraná na výmenu poznatkov a skúseností

Čítať ďalej: Rozhodovanie v...

Kalendár udalostí

23
okt
Celkový rozsah: 20 hodín Účastníci si osvoja základnú posunkovú

10
nov
Prihlasovanie je ešte otvorené ! Celkový rozsah: 20 hodín Účastníci si osvoja

14
nov
Charakter podujatia : WorkshopTermín konania:  2.5.2016, 14.11.2016Organizátor podujatia: KSPaSV

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Facebook

icon_fb.png