Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Pokračovanie návštevy študentov na Univerzite v Malage a v iných organizáciách.

Študenti odboru Sociálna  práca navštívili spolu s prodekankou PhDr. Katarínou Minarovičová, PhD. Faculty of Social and Labour Studies na Univerzite v Malage. Privítala ich prodekanka pre internacionalizáciu sociálnych štúdií prof. María Luisa Gómez Jiménez, ktorá im predstavila možnosti Erasmus+ mobilít v rámci študijného odboru Sociálna práca. Informovala ich o možnostiach stáže v ich praxových zariadeniach.

ČÍTAJTE VIAC

Konferencia: Nové dimenzie v zdravotníckych vedách

Radi by sme Vás informovali, že University of Pecs (Maďarsko) spolu s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, (Česká republika), Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (Slovenská republika), a College of Medical Sciences of the University of Rzeszów (Poľsko) spolupracujú na projekte s názvom New dimensions in health sciences with special focus on health care development (ID 22410228) (Nové dimenzie v zdravotníckych vedách s dôrazom na rozvoj zdravotnej starostlivosti) s odsúhlaseným rozpočtom 22 265 EUR.

Workshop pre študentov

Hygiena rúk je základným kameňom prevencie infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Katedra ošetrovateľstva v dňoch 26.03.2024 a 11.04.2024 organizovala pre študentov 1. a 2. ročníka študijného odboru Ošetrovateľstvo  workshop so zameraním na kritickú tému hygieny rúk, dezinfekcie a postupov podľa smerníc Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Počas workshopu si študenti zopakovali  správne postupy hygieny rúk a používania dezinfekčných prostriedkov, aby mohli minimalizovali riziko prenosu patogénov medzi pacientmi a zdravotníckym personálom.

ČÍTAJTE VIAC

Deň zamestnávateľov pre budúce sestry

Stretnutie s potencionálnymi zamestnávateľmi má veľký význam a množstvo výhod. Túto možnosť sme vytvorili na pôde FSVaZ UKF v Nitre pre našich budúcich absolventov študijného programu Ošetrovateľstvo. Budúce sestry mohli získať lepší vzhľad do zdravotníckeho zariadenia/nemocnice a jej kultúry a získať informácie o voľných pracovných pozíciách. Konkrétne prišli svoje zdravotnícke zariadenia predstaviť viacerí zástupcovia naprieč celým Slovenskom – Fakultná nemocnica Nitra, Univerzitná nemocnica Martin, Univerzitná nemocnica Bratislava a FMC – dialyzačné služby, s.r.o.

ČÍTAJTE VIAC

Univerzitná kvapka krvi

Univerzitná kvapka krvi je významná aktivita, ktorá zdôrazňuje dôležitosť darovania krvi v akademickej komunite. Na UKF v Nitre ju  organizovala  Katedra ošetrovateľstva v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR- odberové centrum Nitra  dňa 23.04.2024. Toto  humanitárne podujatie bolo súčasťou programu Nitrianskych univerzitných dní. Akciou  podporuje zdravotnícke zariadenia v ich neustálom boji s nedostatkom krvi, ale tiež vychováva mladú generáciu k hodnotám ako sú altruizmus a solidarita. Darovanie krvi je jednoduchý, avšak významný spôsob, ako môže každý prispieť k záchrane životov a podpore zdravia v spoločnosti.

ČÍTAJTE VIAC

Prednáška spojená s besedou pre študentov Sociálnej práce

Dňa 23.04.2024 na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre sa zrealizovala prednáška spojená s besedou pre študentov Sociálnej práce. Ako, kde a akým spôsobom konať dobro vo forme dobrovoľníckych činností, študentov oboznámila  Mgr. Andrea Kosírová Hugáňová, PhD., ktorá pôsobí v Nitrianskom centre dobrovoľníctva a tiež v Združení STORM. Príklady dobrej praxe s rôznymi zaujímavými príbehmi, študentom podal dobrovoľník Martin, ktorý veľmi príjemne spestril atmosféru prednášky.

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem