Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v spolupráci s Referátom pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje dňa 10.12.2018 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa na Triede A. Hlinku benefičnú akciu s názvom Vianočné posolstvo - darovať a byť obdarovaný. Pôda univerzity sa stane miestom predvianočných stretnutí klientov

ČÍTAJTE VIAC

Domáce násilie – zneužívanie detí

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ ponúkla v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 svojim študentom prednášku na tému Domáce násilie – zneužívanie detí s Mgr. Marianou Kováčovou, PhD., riaditeľkou nitrianskeho centra Slniečko, n. o. Centrum Slniečko je známe poskytovaním komplexnej pomoci obetiam domáceho násilia, najmä pokiaľ ide o ženy a deti. Ponúka jedinečné spektrum služieb,

ČÍTAJTE VIAC

Vzdelávanie ako súčasť komplikovanej mozaiky mostov z chudoby

Jedným z prvých podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 bola na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF prednáška Mgr. Igora Andrého, spojená s diskusiou so študentmi. Igor André sa dlhodobo venuje problematike sociálnej inklúzie a práci so sociálne vylúčenými komunitami.

Študentom prvého ročníka

ČÍTAJTE VIAC

Sociálne aspekty smrteľnej choroby dieťaťa

V stredu, 14. novembra 2018 sme privítali na pôde Katedry sociálnej práce a sociálnych vied pracovníčky neziskovej organizácie Plamienok v Bratislave – Hanu Kolibiarovú, MSW – sociálnu pracovníčku a Mgr. Máriu Strakovú – psychologičku, ktoré prijali pozvanie prof. PhDr. Martiny Mojtovej, PhD. Viedli odbornú prednášku pre študentov sociálnej práce na tému

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem