Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Oslavy Medzinárodného dňa sestier na UKF

V piatok 17. mája sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva konal slávnostný seminár Deň sestier 2019, ktorý organizovala katedra ošetrovateľstva pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (celosvetovo sa slávi 12. mája). Tento deň je spomienkou na narodenie zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej, ktorá kládla veľký dôraz práve na vzdelávanie sestier. Na podujatie prijali pozvanie nielen členovia vedenia UKF a FSVaZ,

ČÍTAJTE VIAC

Téma kyberšikany na International Meeting Week 2019 v Radome

Minulý rok Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre organizovala International Meeting Week na tému: „Syndróm CAN – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa v európskom kontexte“. V dňoch 6. až 10. mája 2019 sa konal ďalší ročník International Meeting Week, tentokrát v poľskom Radome. Hlavnou témou medzinárodného týždňa bola „Kyberšikana“.

ČÍTAJTE VIAC

Rektor UKF vymenoval dekana FSVaZ

Rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vymenoval na základe výsledkov volieb Akademického senátu FSVaZ UKF, ktoré sa konali 29. apríla 2019, do funkcie dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD. 13. mája 2019 mu v rámci zasadnutia Kolégia rektora odovzdal menovací dekrét s účinnosťou od 1. júna 2019. Pre doc. Rastislava Rosinského sa tak začína druhé volebné obdobie vo funkcii dekana, do ktorého mu

ČÍTAJTE VIAC

Edukácia detí v predškolskom veku

Zdravotno-výchovná aktivita: Podpora zdravia u detí v predškolskom veku. Cieľom podujatia bolo rozvíjať u detí pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska zodpovednosti za svoje zdravie a predchádzať poraneniam. Študentky a pedagógovia Katedry ošetrovateľstva ponúkli deťom vedomosti o zásadách poskytnutia prvej pomoci. Predviedli praktické ukážky a umožnili nácvik ošetrenia ľahších zranení u detí v predškolskom veku.

ČÍTAJTE VIAC

Profesor sociálneho lekárstva, veľvyslanec Srbskej republiky, na FSVaZ UKF

Pre študentky a študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF dňa 6.5.2019 prednášal prof. Dr. Momčilo Babić, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku na tému „Budúcnosť a zdravie“. Profesor Babić je profesorom sociálneho lekárstva a intenzívne sa, napriek svojej súčasnej diplomatickej kariére, venuje sociálnemu kontextu zdravotnej starostlivosti.

ČÍTAJTE VIAC

Celoslovenské kolo ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych odboroch

Celoslovenské kolo ŠVOČ - Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v nelekárskych zdravotníckych odboroch sa konalo 25. apríla 2019 v Orgánovej sieni Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku . Našu katedru so cťou reprezentovali tretiačky Patrícia Bečková, Jana Danišová a Simona Tináková - víťazky katedrového kola.

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem