Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Skúškové obdobie zimného semestra AR 2021/2022 a opatrenia súvisiace s epidemickou situáciou

Na základe príkazu rektora UKF 01/2022 a usmernenia dekana FSVaZ UKF sa od 10.1.2022 obnovuje štandardný režim prevádzky všetkých objektov UKF.

Vstup zamestnancov a študentov do budov UKF je v režime OTP a platí povinnosť preukázať sa pri vstupe do budovy na vrátnici.  V prípade, že potrebujete riešiť študijné záležitosti, odporúčame si dohodnúť stretnutie vopred (telefonicky alebo e-mailom), aby bolo zabezpečené dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

ČÍTAJTE VIAC

Dobrovoľníctvo ako súčasť štúdia pomáhajúcich profesií na FSVaZ

Potreba pomoci je v krízových časoch omnoho väčšia, než kedykoľvek predtým. Solidarita medzi ľuďmi je v náročných situáciách, ale aj v časoch pokojných, veľmi dôležitá.  V posledných mesiacoch si spoločne uvedomujeme, že následky krízy bezprostredne ovplyvňuje naša zodpovednosť, spolupatričnosť a ochota navzájom si pomáhať. Jednou s možností pomoci vo verejnom, spoločnom priestore, je dobrovoľníctvo.

Dobrovoľníctvo patrí aj k vysokoškolskému životu. Študenti – mladí ľudia dobrovoľne a aktívne poskytujú svoj voľný čas, energiu, skúsenosti, zručnosti a empatiu tam, kde sú potrebné.

ČÍTAJTE VIAC

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi FSVaZ

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi FSVaZ v zimnom semestri akademického roku 2021/2022

Zapojte sa do hodnotenia procesu vzdelávania, ktoré ste absolvovali v ZIMNOM SEMESTRI 2021/2022!

V hodnotení z minulého akademického roka bol najčastejšie hodnoteným predmetom Service Learning a hodnotiaci študenti oceňovali najmä vzbudenie záujmu o predmet a partnerský prístup vyučujúcich. Veríme, že v tomto semestri budeme mať spätných väzieb veľa k viacerým predmetom!

ČÍTAJTE VIAC

Realizácia výuky a opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 od 29.11.2021

V súlade s nariadeniami, smernicami a metodikami, ktorými sa riadi organizácia vzdelávania v akademickom roku 2021/2022, v týždni od 29.11.2021 do 3.12.2021 bude v študijných programoch sociálnych vied výučba realizovaná dištančnou formou. Zdravotnícke odbory štúdia pokračujú aj naďalej prezenčnou formou. 

Študenti ročníkov, ktoré počas budúceho týždňa prejdú do dištančnej formy vzdelávania, dostanú potrebné informácie od svojich študijných poradcov.

ČÍTAJTE VIAC

Odkaz detí zdravotníkom počas pandémie

Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre v dňoch 26.4 – 4.5.2021 v rámci Nitrianskych univerzitných dní organizovala aktivitu zameranú na prežívanie detí počas pandémie a na vnímanie práce zdravotníkov.
Cieľom bolo rozvíjať u detí počas pretrvávajúcej pandémie vzťahy, úctu k sebe a iným ľuďom. Deti materských a základných škôl v nitrianskom okrese dostali príležitosť prostredníctvom kresieb vyjadriť svoje vnímanie práce zdravotníkov v čase pandémie.

ČÍTAJTE VIAC

Chceš v akademickom roku 2021/2022 študovať alebo absolvovať stáž v zahraničí? Využi možnosť získať finančný grant programu ERASMUS+! Výzva otvorená do 20.10.2021!

Pre tých, ktorí nestihli prihlásenie na mobilitu Erasmus+ v júlovom termíne, ale radi by si vyskúšali štúdium v zahraničí alebo zažili stáž vo vybranej zahraničnej inštitúcii/organizácii, sme otvorili aplikáciu StudyAbroad (www.studyabroad.sk) pre prihlasovanie na Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov.

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem