Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Chceš pracovať s ľuďmi a rozmýšľaš, kde študovať?


Baví ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium?

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Ďalšie vzdelávanie pre študentov FSVaZ

Chceš sa zoznámiť s originálnym jazykom a zvládnuť základnú medziľudskú komunikáciu s ľuďmi, ktorí nimi hovoria? Túžiš rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v oblastiach, ktoré neovláda každý? Je tvojím cieľom byť po skončení štúdia pomáhajúcich profesií o krôčik pred inými absolventami a o kus bližšie svojim klientom a klientkám, pretože budeš ovládať „ich reč“?  
Ak sú Tvoje odpovede „ÁNO“, tak práve pre Teba je táto ponuka.

Čítať ďalej: Ďalšie vzdelávanie...

„Malí zdravotníci na FSVaZ“

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) UKF v Nitre chce rozvíjať partnerstvo a spoluprácu so základnými školami. Preto základným školám z Nitry a okolia ponúkla možnosť navštíviť so žiakmi prvého stupňa fakultu a priblížiť deťom prácu zdravotníckych záchranárov a sestier v nemocnici, ale aj to, čo všetko sa s človekom deje, keď potrebuje zdravotnú starostlivosť. Prejavený záujem základných škôl nás potešil a dňa 26.6.2017

Čítať ďalej: „Malí zdravotníci...

Školenia prvej pomoci najmä pre rodičov malých detí

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny v tomto semestri zrealizovala niekoľko školení prvej pomoci na viacerých úrovniach. Zamerali sme sa na školenia rodičov detí do troch rokov vo viacerých materských centrách. Dvakrát sme školili v MC Blšky vo Veľkom Záluží (9.3.17 a20.4.17), MC Motolíno (30.3.17). Čaká nás ešte školenie v Hide parku (4.6.17) a MC Alba (7.6.17). Obsah vzdelávania bol účelovo upravený

Čítať ďalej: Školenia prvej...

Študentská vedecká odborná činnosť v oblasti sociálnej práce 2017

V Ružomberku sa dňa 03.05.2017 konal 14. ročník celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore sociálna práca. Na základe svojho umiestnenia v rámci katedrového kola, ktoré sa konalo dňa 04.04.2017 na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ v Nitre sa na tomto podujatí predstavili dvaja študenti bakalárskeho stupňa štúdia.

Čítať ďalej: Študentská vedecká...

Starnutie na Slovensku – výzvy a perspektívy

Dňa 26.4.2017 sa v rámci Nitrianskych univerzitných dní uskutočnila odborná prednáška PhDr. Zory Bútorovej, Csc., sociologičky a analytičky, ktorá aktuálne pôsobí na Inštitúte pre verejné otázky. Vo svojej prezentácii sa zamerala na tému „Starnutie na Slovensku – výzvy a perspektívy“. Podrobnejšie sa venovala základnej problémovej situácii, starším ľuďom medzi nami – ich spoločenskej roli,

Čítať ďalej: Starnutie na...

Poskytovanie sociálnych služieb z pohľadu praxe

Dňa 25.04.2017 sa v Aule Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre uskutočnila hosťovská prednáška PhDr. Silvie Lužákovej, aktuálne poverenej výkonom funkcie riaditeľky Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, na tému „Praktické skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb“. Prednáška v rámci 15. ročníka Nitrianskych univerzitných dní bola primárne určená

Čítať ďalej: Poskytovanie...

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

icon_fb.png

icon youtube7

Virtuálna prehliadka

foto icon