Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Deň otvorených dverí na FSVaZ 16.2.2023

Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v týchto dňoch žijeme prípravami v poradí druhého Dňa otvorených dverí v tomto akademickom roku.
Ak je tvojím snom nájsť naplnenie svojho života v pomoci iným, ak je pre teba dôležité podať pomocnú ruku človeku v núdzi, zachrániť mu život alebo ho sprevádzať životnou situáciou, v ktorej potrebuje oporu, tak Ťa radi privítame na FSVaZ dňa 16.2.2023 a predstavíme Ti celú ponuku našich študijných programov. Čakajú ťa interaktívne prezentácie, mnoho aktivít

ČÍTAJTE VIAC

Štipendijné pobyty SAIA

Termín podávania žiadostí bol predĺžený do 31. 1. 2023 do 16.00 hod. 
V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov: 
  • študijné pobyty,  
  • výskumné pobyty,  
  • prednáškové pobyty, 
    a  
  • letné jazykové školy.  

ČÍTAJTE VIAC

Integrovaný medzinárodný študijný program Erasmus Mundus

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus (EMJMD) je prestížny integrovaný medzinárodný študijný program, ktorý poskytuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Už druhý rok prebieha realizácia magisterského programu European Joint Master in Social Work with Children and Youth (ESWOCHY = Sociálna práca s deťmi a mládežou) na štyroch partnerských vysokých školách, a to Mykolas Romeris University

ČÍTAJTE VIAC

Košické dni sociálnej práce

Dňa 25.11.2022 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach konal 10. ročník vedeckej konferencie - Košické dni sociálnej práce, ktorej ústrednou témou bola “Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien”. Na konferencii s medzinárodnou účasťou odzneli prednášky o aktuálnych spoločenských problémoch. UKF v Nitre reprezentovala vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., ktorá vystúpila s jednou z pozvaných hlavných prednášok na tému:

ČÍTAJTE VIAC

Podpora zdravia a výchova k zdraviu

Dňa 8.11.2022 sa uskutočnilo v priestoroch vestibulu hlavnej budovy UKF v Nitre podujatie organizované Katedrou ošetrovateľstva s názvom „Podpora zdravia a výchova k zdraviu“. Toto podujatie bolo organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na univerzite. Cieľom akcie, ktorej sa zúčastnili študenti druhého ročníka študijného odboru Ošetrovateľstvo, bolo zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré pomôžu ovplyvniť správanie sa človeka k svojmu zdraviu. Išlo predovšetkým o sprostredkovanie zásad zdravého životného štýlu, duševnej hygieny a poradenstvo v prevencii najmä

ČÍTAJTE VIAC

Deň otvorených dverí na FSVaZ

Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v týchto dňoch žijeme prípravami Dňa otvorených dverí pre všetkých záujemcov o štúdium, z ktorých sa v septembri môžu stať naši študenti.
Ak je tvojím snom nájsť naplnenie svojho života v pomoci iným, ak je pre teba dôležité podať pomocnú ruku človeku v núdzi, zachrániť mu život alebo ho sprevádzať životnou situáciou, v ktorej potrebuje oporu, tak Ťa radi privítame na FSVaZ dňa 24.11.2022 a predstavíme Ti celú ponuku našich študijných programov. Čakajú ťa interaktívne prezentácie, mnoho aktivít a otvorené hodiny, na ktorých môžeš

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem