Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Spolupráca Katedry ošetrovateľstva s University of Iowa

V dňoch 8.-12.10.2018 sme na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva privítali významnú odborníčku v oblasti ošetrovateľských klasifikačných systémov z USA. Sue Moorhead PhD, RN, je docentkou a riaditeľkou Centra pre ošetrovateľské klasifikácie a klinickú efektivitu (Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness) na University of Iowa.

ČÍTAJTE VIAC

Florence roka 2018

Zapoj sa do súťaže študentov 3.ročníkov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo s názvom „Florence roka 2018“


Dňa 3.10. 2018 bol na pôde FSVaZ UKF v Nitre prezentovať podmienky súťaže pre našich študentov 3.ročníka študijného odboru Ošetrovateľstvo námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

ČÍTAJTE VIAC

Študentská kvapka krvi

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR )a Slovenským červeným krížom opäť pripravila pre vás kampaň Študentská kvapka krvi. Odber sa bude konať 10.10.2018 v budove FSVaZ V Nitre na Kraskovej 1,(v jedálni - prízemie) od: 7:30h- 11.30 hod.-. Privítame všetkých darcov hlavne z radov našich študentov, zamestnancov

ČÍTAJTE VIAC

Labor socialis

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre zrealizovala dňa 20. septembra 2018 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Labor Socialis s podtitulom „Sociálna práca – profesia s perspektívou, profesia s poslaním“, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku. Pozvanie na konferenciu prijali zahraniční hostia, Raf Sondervorst z Odisee University College z Bruselu, Dr. sc. Dalibor Doležal

ČÍTAJTE VIAC

Dodatočné prijímacie konanie na Doktorandské štúdium 2018/2019

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vypisuje v akademickom roku 2018/2019 prijímacie konanie pre absolventov vysokých škôl na 3-ročné denné a 5-ročné externé doktorandské štúdium (na získanie vedeckoakademickej hodnosti „philosophiae doctor“ – PhD.) v študijnom odbore:

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem