Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Rektor UKF vymenoval nového dekana FSVaZ

Na základe rozhodnutia výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vymenoval na tento post prof. PhDr. Tomáša Sollára, PhD. Menovací dekrét mu odovzdal v pondelok 22. mája a zároveň

ČÍTAJTE VIAC

Dekanom FSVaZ sa stal profesor Tomáš Sollár

V priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) UKF v Nitre sa v pondelok 15. mája uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačov na obsadenie funkcie dekana FSVaZ UKF. Verejné vypočutie bolo súčasťou výberového konania na tento post, ktoré UKF v Nitre vyhlásila 12. decembra 2022 v súlade s § 22

ČÍTAJTE VIAC

Kurz posunkového jazyka absolvovalo 80 študentov

Osemdesiatka študentov ukončila 10. mája 2023 na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Kurz posunkového jazyka. Kurz bol súčasťou rozvoja záujmového vzdelávania, ktorého myšlienka vznikla na fakulte už pred niekoľkými rokmi z viacerých dôvodov. „Cieľom je ponúknuť študentom atraktívne témy

ČÍTAJTE VIAC

Medzinárodný univerzitný týždeň sociálnej práce

V termíne od 17. do 21. apríla 2023 sa zástupcovia študentiek, študentov a pedagogického tímu Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF zúčastnili v nemeckom Emdene a v Českých Budějoviciach medzinárodného podujatia s názvom International University Week 2023. Každoročne ho

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem