Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Chceš pracovať s ľuďmi a rozmýšľaš, kde študovať?


Baví ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium?

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Staň sa dobrovoľníkom Červeného kríža

Rada študentov FSVaZ a Mládež Slovenského Červeného kríža organizovali dňa 26.4.2017 na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva prezentáciu svojich aktivít spojenú s ukážkami poskytovania prvej pomoci. Cieľom podujatia bolo motivovať študentov k dobrovoľníckym aktivitám prostredníctvom Červeného kríža (pozri fotogaléria). Sme veľmi hrdí na to, že predsedníčka Mládeže slovenského Červeného kríža,

Čítať ďalej: Staň sa...

Rómske remeslá v CENTRO NITRA

Žiaci súkromnej strednej školy v Kežmarku a rómska muzika Sendreiovci prezentovali včera (6. apríla) v  CENTRO NITRA rómske remeslá. Podujatie je súčasťou Týždňa rómskej kultúry na UKF, ktoré Ústav romologických štúdií pripravil pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. „Rómske tradičné remeslá sú súčasťou kultúry Rómov. Prezentácia prvkov rómskej kultúry môže byť cestou zbližovania sa Rómov a majoritného obyvateľstva,

Čítať ďalej: Rómske remeslá v...

Spoluorganizujeme svetovú Konferenciu

Pozývame všetkých na svetovú vedeckú konferenciu s názvom „DETI V SIETI: sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania detí“, ktorá sa uskutoční 4.mája 2017 od 9.00-18.00 hod. v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Medzi spoluorganizátorov patrí aj Sapienze University of Roma, čo je 129. najlepšia univerzita sveta. Cieľom konferencie je prezentácia a transfer aktuálnych poznatkov a skúseností z oblasti ochrany

Čítať ďalej: Spoluorganizujeme...

Týždeň rómskej kultúry na UKF v Nitre

Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre organizuje pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov na UKF Týždeň rómskej kultúry s bohatým programom a sprievodnými aktivitami. Nad podujatím prevzal záštitu rektor UKF v Nitre, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc..
Týždeň rómskej kultúry na UKF začína 3.4.2017 predstavením živej knižnice

Čítať ďalej: Týždeň rómskej...

Informácia o podujatí ŠVOK 2017 v odbore Psychológia

Dňa 23. marca 2017 sa na Katedre psychologických vied v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre konala Študentská vedecká a odborná konferencia v odbore Psychológia. Na konferenciu sa prihlásilo šesť súťažných prác v sekcii bakalár a dve súťažné práce v sekcii magister.
Študenti predstavili výsledky svojich výskumov, ktoré boli pestré svojim tematickým zameraním.

Čítať ďalej: Informácia o...

Kalendár udalostí

02
máj
Kraskova 1, 5. poschodie
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre Garant podujatia: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. Organizačný

12
máj
Katedra ošetrovateľstva  dňa 12.5.2017 o 9.30 v Aule na Fakulte sociálnych vied a

07
sep
V dňoch 7. a 8. septembra 2017 sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

icon_fb.png

icon youtube7

Virtuálna prehliadka

foto icon