Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Chceš pracovať s ľuďmi a rozmýšľaš, kde študovať?


Baví ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium?

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Študentská kvapka krvi

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny v spolupráci s  Národnou transfúznou službou SR (NTS SR )a Slovenským červeným krížom opäť pripravila pre vás  kampaň Študentská  kvapka krvi. Odber  sa bude konať 4.10.2017 v budove FSVaZ V Nitre na Kraskovej 1,(v jedálni - prízemie) od: 7:30h- 11.30 hod.-. Privítame všetkých darcov  hlavne z radov našich študentov, zamestnancov a budeme radi

Čítať ďalej: Študentská...

Labor Socialis 2017

Dňa 21. septembra 2017 sa konal na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v Aule Magna 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Labor Socialis 2017. Záštitu nad konferenciou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Ján Richter. Nosnou témou konferencia bola „Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy“.
Významnými spoluorganizátormi tohtoročnej konferencie bol Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, Slovenská komora sociálnych pracovníkov

Čítať ďalej: Labor Socialis 2017

Sympózium ošetrovateľstva

Katedra ošetrovateľstva, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre organizovala v dňoch 7.9. a 8.9.2017 medzinárodné vedecké sympózium „Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien“. Záštitu nad odborným podujatím prebral rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Desaťročná tradícia sympózií každoročne dokazuje potrebu prezentovania informácií o výsledkoch výskumnej činnosti

Čítať ďalej: Sympózium...

Ďalšie vzdelávanie pre študentov FSVaZ

Chceš sa zoznámiť s originálnym jazykom a zvládnuť základnú medziľudskú komunikáciu s ľuďmi, ktorí nimi hovoria? Túžiš rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v oblastiach, ktoré neovláda každý? Je tvojím cieľom byť po skončení štúdia pomáhajúcich profesií o krôčik pred inými absolventami a o kus bližšie svojim klientom a klientkám, pretože budeš ovládať „ich reč“?  
Ak sú Tvoje odpovede „ÁNO“, tak práve pre Teba je táto ponuka.

Čítať ďalej: Ďalšie vzdelávanie...

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

icon_fb.png

icon youtube7

Virtuálna prehliadka

foto icon