L3 banner media2

Čo Ti ponúkame?

  • Široký výber zahraničných partnerských univerzít a inštitúcií pre realizáciu študijného pobytu alebo stáže
  • Možnosť vycestovať na mobilitu pre študentov všetkých stupňov štúdia v dennej aj externej forme a aj pre absolventov v danom akademickom roku
  • Bezplatné štúdium v zahraničí až na dobu 12 mesiacov
  • Stáž v krajinách EU podľa vlastného výberu
  • Atraktívnu finančnú grantovú podporu
  • Možnosť vycestovať viackrát počas štúdia

erasmus plus

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757