Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Spomienka na prof. Ruisela

Dňa 12. septembra 2023 sme sa spolu s najbližšou rodinou a slovenskou psychologickou obcou rozlúčili s prof. PhDr. Imrichom Ruiselom, DrSc., ktorý zomrel vo veku 82 rokov 30.8.2023.
Patril k najvýznamnejším predstaviteľom psychológie známym najmä svojou vedeckou a publikačnou činnosťou nielen v slovenských a českých odborných kruhoch, ale aj

ČÍTAJTE VIAC

Návšteva v ZSS Svetlo v Olichove

V piatok 8. septembra 2023 navštívila prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., spolu s vedúcim Katedry sociálnej práce a sociálnych vied prof. PhDr. Michalom Kozubíkom, PhD., Zariadenie sociálnych služieb „Svetlo“ v Olichove pri príležitosti Dňa rodiny. Zariadenie pripravilo pre svojich klientov a ich rodinných príslušníkov pekný kultúrny program, sprevádzaný živou

ČÍTAJTE VIAC

Detská letná akadémia na Ústave romologických štúdií

Spestriť letné dni deťom žijúcim v sociálne znevýhodnenom prostredí sa rozhodol Ústav romologických štúdií FSVaZ v spolupráci s bývalým študentom sociálnej práce, absolventom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, PhDr. Radoslavom Tóthom, PhD. Vďaka osobnej angažovanosti nášho absolventa mohlo v dňoch

ČÍTAJTE VIAC

Záverečné stretnutie projektu Erasmus+ v Edinburghu

Pedagogičky z Katedry ošetrovateľstva PhDr. Dana Zrubcová, PhD., a PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., sa v dňoch 5. až 7. júna 2023 zúčastnili záverečného pracovného stretnutia v rámci Erasmus+ projektu "A new Agenda for Nurse Educator in Europe" na University of Edingurgh v Edinburghu.

ČÍTAJTE VIAC

MUDr. Dagmar Kutnárová v ankete Slovenka roka

O titul v ankete Slovenka roka 2023, ktorej výsledky sa dozvieme počas galavečera 23. júna, sa uchádzajú úspešné ženy – uznávané odborníčky v rôznych oblastiach svojho profesijného zamerania. Nominantkou ankety je aj absolventka UKF a zároveň pedagogička FSVaZ – MUDr. Dagmar Kutnárová, PhD., MPH,

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem