Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Náš pedagóg a absolventka publikovali v The Lancet

Prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD., pracovník Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre a Mgr. Nikoleta Lakatosová, absolventka študijného programu Aplikovaná sociálna práca ponúkanom Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, boli súčasťou medzinárodného

ČÍTAJTE VIAC

Ako pracujú sociálni pracovníci v africkom Sudáne?

Dňa 7. marca 2023 navštívila FSVaZ zahraničná návšteva z misijno-diakonickej školy v Haslibergu zo Švajčiarska. Na pôde fakulty ich privítal dekan, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. Hostia predstavili humanitárne projekty, ktoré realizujú v Európe ako aj na africkom kontinente. Počas prednášky pre študentov

ČÍTAJTE VIAC

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

Na FSVaZ sa nám v tomto semestri podarilo obnoviť ponuku záujmového vzdelávania pre študentov a absolventov našej fakulty. Myšlienka rozvoja záujmového vzdelávania vznikla na fakulte v akademickom roku 2016/2017 a kurzy zamerané na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností absolvovali desiatky

ČÍTAJTE VIAC

DOD: Maturanti nahliadli do zákulisia fakulty

Deň otvorených dverí 16.2.2023 bol na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva najmä o inšpiratívnych stretnutiach a možnosti nahliadnuť do zákulisia študijných odborov sociálnych a zdravotníckych vied. Maturanti a maturantky sa zoznámili nielen s fakultou a ponúkanými študijnými programami, ale v osobných

ČÍTAJTE VIAC

Študentka FSVaZ v súťaži Miss Slovensko

Svoje želiezko v ohni má v prestížnej súťaži Miss Slovensko 2023 aj naša univerzita. Na finále, ktoré bude 24. júna 2023 v Bratislave, o najvyššie priečky so súťažným číslo 6 zabojuje naša študentka Vanessa Gáborová. Držme jej palce v súťaži aj v živote. Rodáčka z Trnavy má 20 rokov, býva v Dolnej Krupej

ČÍTAJTE VIAC

Štipendijné pobyty SAIA

Termín podávania žiadostí bol predĺžený do 31. 1. 2023 do 16.00 hod. 
V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov: 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem