Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Zápisy na akademicky rok 2019/20

Študenti 2. a 3. ročníka bc a 2. ročníka mgr

Zápisy študentov do 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia sa uskutočnia elektronicky prostredníctvom AIS.

Termín: od 1.7.2019 do 31.8.2019

ČÍTAJTE VIAC

Po týždni aktivít promovali aj účastníci XXL Akadémie

Tradičnému podujatiu XXL Akadémia patril posledný júnový týždeň. Už 7. ročník vzdelávacieho projektu pre hendikepovaných pripravila na pôde našej univerzity Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra ošetrovateľstva, spolu s partnermi – Univerzitnou knižnicou UKF, Zariadením sociálnych služieb Kreatív Klasov, NSK Nitra a Mestom Nitra.

ČÍTAJTE VIAC

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi FSVaZ

Zapojte sa do hodnotenia procesu vzdelávania, ktoré ste absolvovali v akademickom roku 2018/2019!

Evalvovať, teda hodnotiť a oceňovať, môžu študenti proces vyučovania akademického roka 2018/2019. Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi fakulty prebieha v  súlade so Smernicou UKF č. 8/2018 Zásady hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity a je zabezpečená úplná

ČÍTAJTE VIAC

„XXL Akadémia“

Posledný júnový týždeň pripravila Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Univerzita Konštantína Filozofa a v Nitre zaujímavý vzdelávací projekt „XXL Akadémia“. Zúčastnia sa ho klienti z viacerých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja osoby so špeciálnymi potrebami z komunity mesta Nitry. Stratégiou vzdelávania je odstrániť rozdiely medzi jednotlivcami so zdravotným znevýhodnením a umožniť im rozvíjať svoje schopnosti v maximálnej možnej miere.

ČÍTAJTE VIAC

Medzinárodné študentské dni v odbore Psychológia

V dňoch 23.- 24. mája 2019 sa konal 19. ročník medzinárodnej a 20. ročník celoslovenskej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore Psychológia. V tomto roku sa konferencia konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Našu Katedru psychologických vied reprezentovali na tomto podujatí dve študentky, ktoré zvíťazili so svojimi výskumnými prácami v katedrovom kole.

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem