Informačný servis COVID 19

Dištančné vzdelávanie od 12.10

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Chcete študovať sociálne služby a poradenstvo?

 

Naučíte sa lepšie spoznať seba a iných a získaš zručnosti potrebné pre prácu s ľuďmi pri výkone sociálnej práce.

Aký bol virtuálny DOD 2021 na FSVaZ?

V stredu, 10.2.2021, sme veľmi netradične otvorili dvere do virtuálneho priestoru našej fakulty, v ktorom kvôli pandemickej situácii prebieha vzdelávací proces. Doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan FSVaZ: „Nebol to pre nás prvý takýto netradičný Deň otvorených dverí. Po prvýkrát sme vo virtuálnom priestore privítali záujemcov o štúdium u nás v novembri 2020.

ČÍTAJTE VIAC

Výučba v letnom semestri začne dištančnou formou

V súvislosti s nepriaznivým vývojom pandémie ochorenia COVID-19 a predĺžením núdzového stavu na Slovensku vydal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. Libor Vozár príkaz týkajúci sa organizácie vzdelávacieho procesu a ostatných činností UKF v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

ČÍTAJTE VIAC

Opatrenia súvisiace s pandémiou COVID19 platné od 11. januára do 31. januára 2021

Na základe príkazu rektora UKF, ktorý bol vydaný v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31. decembra 2020, publikované v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z., ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania počas núdzového stavu na území SR s účinnosťou od 11. januára 2021 do 31. januára 2021 sú budovy UKF  s výnimkou ŠD pre študentov a verejnosť zatvorené. 

ČÍTAJTE VIAC

Vianočné posolstvo

Milé študentky, milí študenti,

V týchto dňoch uzatvárame prednáškové obdobie zimného semestra, ktoré bolo netradičné. Kvôli pandémii sme museli prejsť na dištančnú formu výuky a prispôsobiť jej vzdelávanie. Vyžadovalo to od nás všetkých odhodlanosť, nasadenie a veľa energie.

Teraz sú pred nami dni, v ktorých môžeme načerpať nové sily, vypnúť technológie a zamerať sa na seba a svojich blízkych.

ČÍTAJTE VIAC

Našli sme sa v pomáhaní – FSVaZ pomáha zraniteľným rodinám

Poďakovanie za darovanie desiatich počítačov pre študentov a študentky stredných škôl z chudobných rodín.

Pandémia ovplyvnila asi všetky oblasti nášho života. Odborníci varujú najmä pred rizikom súvisiacim s nemožnosťou vzdelávať sa pre tisícky žiakov a žiačok, ktorí nemajú počítač alebo prístup k internetu.

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem