Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Konferencia „Aj z násilia vedie bezpečná cesta“

V dňoch 27.-28.10.2015 sa konala medzinárodná odborná konferencia „Aj z násilia vedie bezpečná cesta“, ktorá sa venovala problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia. Záštitu nad konferenciou prevzala nórska  veľvyslankyňa   J.E. Inga  Magistad.  Odbornú konferenciu organizovalo  Centrum Slniečko, n.o v partnerstve s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci konferencie vystúpili odborníci s témami ako supervízia pre odborníkov pracujúcich s násilím, násilie páchané na rómskych ženách, násilie páchané na ženách zo sociálne znevýhodneného prostredia, arteterapia pri eliminácii traumy, tanečno-pohybová terapia ako forma pomoci a pod. Druhý deň sme pracovali v štyroch workshopoch, kde sme mohli získať praktické námety pre prácu s týranými ženami a deťmi.  Medzinárodnými účastníkmi konferencie boli  nórski partneri z Osla a Kongsvingenu, ktorí predstavili svoje zariadenia a systém práce s klientkami, ktoré zažili násilie v partnerskom vzťahu.

aj z nasilia

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem