Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Úsmev ako dar

Dňa 24.11.2015 sa uskutočnilo v priestoroch Fakulty sociálnych vecí a zdravotníctva UKF v Nitre v čase od 11.00 - 12.30 hod v miestnosti A-12 stretnutie s pracovníkmi mimovládnej organizácie Úsmev ako dar, ktorá už dlhodobo pôsobí v oblasti pomoci deťom z detských domovov. Počas stretnutia boli študentom predstavené  možnosti a formy pomoci deťom, ktoré nemajú možnosť vyrastať vo vlastnej rodine. Pracovníci organizácie Úsmev ako dar predstavili jednotlivé programy, prostredníctvom ktorých pomáhajú deťom vrátiť sa späť do biologických rodín, resp. pomáhajú deťom nájsť náhradnú rodinu. Zároveň boli prezentované praktické skúsenosti z práce s deťmi z detských domovov, výstupy zo sociálnych projektov zameraných na sanáciu rodinného prostredia detí, ktoré museli byť z rozličných dôvodov vyňaté z rodiny a umiestnené v detskom domove. Na stretnutí bol vytvorený aj priestor pre prezentáciu problémov mladých dospelých, ktorí opúšťajú detský domov a odzneli aj krátke kazuistiky vybraných mladých dospelých, ktorým pracovníci organizácie pomohli pri zaradení sa do bežného života po odchode z detského domova.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem