Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Edukácia a poradenstvo inak

Aplikovať nový ošetrovateľský prístup – teleošetrovateľstvo, zistiť názory sestier na jeho použitie v našich podmienkach a monitorovať záujem pacientov a rodinných príslušníkov o túto formu starostlivosti – to sú ciele projektu Edukácia a poradenstvo ako súčasť teleošetrovateľstva v domácej zdravotnej starostlivosti, na ktorý získala v roku 2014 grant Katedra ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V zahraničnej literatúre je tento ošetrovateľský prístup a jeho aplikácia v ošetrovateľskej praxi podrobne prezentovaná viacerými autormi. V našich podmienkach sa teleošetrovateľstvo v domácej starostlivosti nevyužíva. Pacienti sú ošetrovaní pri bezprostrednom kontakte, čo súvisí s tradičným ošetrovateľským prístupom. Z tohto dôvodu vzniká priestor pre doplnenie tradičného ošetrovateľského prístupu novým spôsobom starostlivosti v oblastiach, ktoré sú pre to vhodné. Z hľadiska dostupnosti technických a elektronických prostriedkov sú vhodnými oblasťami teleošetrovateľstva v našich podmienkach predovšetkým edukácia a poradenstvo. Toto si riešitelia projektu potvrdili aj prieskumom v teréne, kde zisťovali záujem sestier aj pacientov o nový ošetrovateľský prístup.
Druhým krokom v projekte bolo vypracovanie edukačných materiálov zameraných na starostlivosť o pacienta v domácom prostredí v štyroch oblastiach starostlivosti - starostlivosť o seniorov, o psychicky chorých, o chirurgicky chorých a o zomierajúcich.
Spoluriešiteľ v projekte z Katedry informatiky Fakulty prírodných vied Mgr. Martin Vozár, PhD., vytvoril webovú stránku, ktorá má edukačnú časť (edukačné materiály) a poradenskú časť (diskusné fórum).
Na projekte ako spoluriešitelia participujú zdravotnícki odborníci za ošetrovateľstvo – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. a PhDr. Dana Zrubcová, PhD., aj medicínu – MUDr. Katarína Mičiaková, aby obsiahli edukáciu a poradenstvo vo vybraných oblastiach. Neformálnymi spolupracovníkmi sú zástupcovia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré pôsobia v Nitre.
Na webovej adrese www.kega.fsvaz.ukf.sk ponúkajú bezplatnú pomoc a poradenstvo všetkým, predovšetkým však pacientom a ich domácim opatrovateľom.
Autorka článku: PhDr. Ľubica Poledníková, Katedra ošetrovateľstva
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
 
plagat TVOS

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem