Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Profesorka Shulamith Kreitler hosťovala na FSVaZ

Profesorka Kreitlerová študovala psychológiu na Bar Ilan University v Izraeli, PhD. získala na univerzite v Berne, Švajčiarsko a post doc absolvovala na Yale University, USA. Pôsobila alebo pôsobí ako profesorka psychológie na Harvard University, Princeton University a Yale University v Spojených štátoch, prednášala na mnohých univerzitách, napr. na Vienna University, Rakúsko a na univerzite v Buenos Aires, Argentína. Celé svoje profesionálne obdobie pôsobila ako profesor psychológie na Tel-Aviv University v Izraeli.

Ako ceritifkovaný klinický psychológ a psychológ zdravia pracovala v rôznych klinických prostrediach s rôznymi populáciami, najmä mentálne retardovanými jedincami a mladistvými, odsúdenými pre delikvenciu. Založila a viedla Oddelenie psychoonkológie v Sourasky Tel-Aviv Medical Center  a od roku 2008 vedie  Psychooncology Research Center v Sheba Medical Center v Tel-Hashomer.

K hlavným témam, ktorým sa venuje, patria témy kognitívnej psychológie, hlavne riešenie problému a tvorivosť, ako aj téma medicínskej psychológie, hlavne chronické ochorenia a psychoonkológia. K jej najuznávanejším vedeckým príspevkom patrí (spolu s manželom, profesorom Hansom Kreitlerom) teória kognitívnej orientácie, ktorá pomáha pochopiť, predikovať a meniť správanie v rôznych doménach vrátane interpersonálneho správania, emócií a kognícií. Špeciálnym modelom rozvinutým na základe tejto teórie je kognitívno-orientačný model pohody (wellness), ktorý sa zaoberá hlavnými psychologickými faktormi ovplyvňujúcimi stavy zdravia a choroby. Tento inovatívny prístup sa zameriava na skúmanie interakcií tela a mysle a objasňuje dopad psychologických procesov na fyziologické javy vzťahujúce sa k výskytu a priebehu najmä nádorových ochorení.

Druhým významným príspevkom profesorky Kreitlerovej je teória významu (meaning), ktorá umožňuje posúdenie významov rôznych druhov a identifikovanie hlavných kognitívnych procesov, ktoré sú obsiahnuté v riešení problémov, tvorivosti a rôznych druhov myslenia.

Profesorka Kreitlerová publikovala viac ako 200 článkov vo vedeckých časopisoch, 103 kapitol v knihách a 15 monografií.

Výber publikácií:
H. Kreitler & S. Kreitler (1972): Psychology of the arts. Durham. NC: Duke University Press.
H. Kreitler & S. Kreitler (1976). Cognitive orientation and behavior. New York: Springer.
S. Kreitler, H. Kreitler (1990): The cognitive foundations of personality traits. New York: Plenum.
S. Kreitler, M.W. Ben-Arush, & A. Martin (Eds.) (2012) Pediatric Psycho-Oncology, 2nd edition.  Wiley-Blackwell. UK: Oxford.
S. Kreitler, D. Beltrutti, A. Lamberto, & D. Niv (2006). Handbook of chronic pain. New York: Nova Science.
S. Kreitler (Ed.) (2013). Motivation and cognition: Forging an interdisciplinary perspective. New York: Cambridge University Press.
 
shulamithkreitler

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem