Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Týždeň rómskej kultúry

Ústav romologických štúdií Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre organizuje pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov na UKF Týždeň rómskej kultúry s bohatým programom a sprievodnými aktivitami. Nad podujatím prevzal záštitu rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Týždeň rómskej kultúry na UKF sa začína 4. apríla 2016 moderovanou
diskusiou s pozvanými odborníkmi na tému Extrémizmus v slovenskej spoločnosti a pokračuje 5. apríla 2016 workshopmi na témy: spolužitie Rómov a Slovákov, inkluzívne nastavenie spoločnosti a kultúrne odlišnosti Rómov. Workshopy bude viesť lektorka, autorka úspešného románu Cigánka, absolventka ÚRŠ, Mgr. Janette Maziniová Motlová.

V týchto dňoch bude možné navštíviť v Kinoklube Tatra filmy, ktoré prinášajú do filmového umenia témy previazané so životom Rómov – Ružové sny a Cesta ven, ktoré zaujali mnoho divákov i filmových kritikov. Film Cesta ven získal filmové ocenenie Český lev 2014 vo viacerých kategóriách a premiéru mal na MFF v Cannes.

V stredu 6. apríla 2016 privítame na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva PhDr. Janu Horváthovú, riaditeľku Muzea romské kultury v Brne, ktorá bude so študentkami a študentmi besedovať na tému „Kultúra Rómov z historického hľadiska“.

Súčasťou Týždňa rómskej kultúry na UKF v Nitre bude dňa 7. apríla 2016 aj vedecký seminár, ktorý tematicky spojí viacerých odborníkov z rôznych oblastí sociálnych vied.

Študenti a zamestnanci UKF budú môcť počas týždňa v školskej jedálni v rámci obedového menu ochutnať jedlá rómskej kuchyne.

Vyvrcholením podujatia bude pripomenutie si Medzinárodného dňa Rómov a slávnostné stretnutie zamestnancov, študentov, absolventov, priateľov a podporovateľov Ústavu romologických štúdií pri príležitosti 25. výročia Katedry rómskej kultúry/Ústavu romologických štúdií, ktoré sa koná 8. apríla 2016 o 13:00 v Aule UKF. Súčasťou stretnutia je bohatý kultúrny program.

V ten istý deň o 19.00 sa v Študentskom domove NITRA bude konať Bašavel – tanečná zábava  s kapelou Gipsy Nicol, ktorej realizáciu z veľkej časti zabezpečujú študenti ÚRŠ a pozvanie platí pre celú nitriansku akademickú obec. Vstupenky je potrebné zakúpiť alebo záväzne rezervovať do 31. marca 2016, aby organizátori mohli zabezpečiť občerstvenie a večeru.

Na všetky podujatia ste srdečne pozvaní a veríme, že výsledkom besied, kultúrnych podujatí a ľudských stretnutí budú nezabudnuteľné a obohacujúce spomienky.

Kontakt (bližšie info): ,   +421 37 6408 784
Viac informácií o jednotlivých aktivitách nájdete tu:

Autor článku: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem