Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Diskusia s europoslankyňou Mgr. Janou Žitňanskou

Dňa 21. Marca 2016 navštívila Katedru  sociálnej práce a sociálnych vied Mgr. Jana Žitňanská, poslankyňa európskeho parlamentu.  Poslankyňu európskeho parlamentu aj s jej odborným tímom v zostave PhDr. Anna Šmehilová, PhD. a PhDr. Naďa Šimová, prijal na krátku návštevu aj dekan fakulty doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.  Následne so študentmi 2.  a 3. ročníka odboru Sociálna práca diskutovala na tému Presadzovanie  práv ľudí so zdravotným postihnutím na pôde európskeho parlamentu. Študentom stručne predstavila  štruktúry a fungovanie parlamentu ako aj  kompetencie poslankýň a poslancov európskeho parlamentu. Poslankyňa Žitňanská sa venuje vo svojej agende najmä  témam osôb so zdravotným znevýhodnením, školstva, rodovej problematiky i zamestnanosti

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem