Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Pod krídlami Dominiky

Téma zomierania je v našej spoločnosti stále istým tabu, témou, o ktorej sa ťažko hovorí. O to viac sa nás dotýka, ak ide o smrť dieťaťa alebo mladého človeka. Keď má dieťa nevyliečiteľné alebo život ohrozujúce ochorenie postihuje to dieťa i jeho rodinu v celej jej dimenzií – sociálnej, psychickej, materiálnej i tej duševnej. Pomoc odborníkov je preto orientovaná holisticky. Na Slovensku máme zatiaľ len tri mobilné hospice, ktoré poskytujú špecializovanú paliatívnu starostlivosť o zomierajúce deti a ich rodiny v domácom prostredí. Je prirodzenou túžbou každého z nás byť v ťažkých chvíľach doma, v prostredí, ktoré dôverne poznáme, a obklopení našimi blízkymi.  Každá nová pomoc alebo služba pre deti a ich rodiny je veľmi vítanou.
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v spolupráci so zakladateľmi novovznikajúceho detského mobilného hospicu Pod krídlami Dominiky usporiadala dňa  2.5.2016 na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva pre svojich študentov i pre verejnosť prednášku s diskusiou o tom, ako môžeme pomôcť rodinám, ktoré  sa ocitli v takejto zložitej a veľmi náročnej situácií.  
Neziskovú organizáciu  Pod krídlami Dominiky, ktorá funguje v meste Nitra nie viac ako rok, založili  obetaví rodičia Dominiky, ktorá žiaľ, nemohla zomrieť doma, tak ako si to priali. Hoci vážne ochorenie ich dcéry bolo veľmi bolestivou a náročnou udalosťou v ich živote, rozhodli sa pomáhať ďalším rodičom, ktorí sa ocitli v podobnej situácií. „Ponúkame chorým deťom možnosť prežiť čo najviac času doma a nestresovať ich náročným prevozom a presunom k lekárovi. Lekár, zdravotná sestra navštevujú deti priamo doma. Postarajú sa o nevyhnutné odbery, preväzy, infúznu liečbu, rehabilitáciu. Zabezpečíme deťom maximálny komfort. Zabezpečíme všetku potrebnú zdravotnú techniku a lieky. Všetky naše služby i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytujeme bezplatne. Pod krídlami Dominiky sme založili na základe vlastnej skúsenosti.“ píšu na svojej internetovej stránke zakladatelia nového mobilného hospicu -  mamina a zároveň zakladateľka hospicu Žaneta Petrášová a ocino, člen správnej rady Ondrej Petráš. Veľmi otvorene a úprimne rozpovedali príbeh Dominiky, pričom poukázali na nedostatky a problémové miesta v zdravotno-sociálnej oblasti.  Pre študentov sociálnej práce bola prednáška možnosťou dozvedieť sa nielen to, ako sa zakladá hospic, ale aj ako funguje, akých pracovníkov potrebuje a ako sa dá pomôcť rodinám so zomierajúcim dieťaťom. Organizátorka a garantka tohto podujatia prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. na záver poďakovala pracovníkom neziskovej organizácie Pod krídlami Dominiky, a vyjadrila túžbu, aby bolo malých pacientov čo možno najmenej, no zároveň, aby sa starostlivosť o tieto deti neustále zvyšovala a bola dostupná každému, kto ju potrebuje.
 
Mgr. Jana Kušnieriková
Interná doktorandka
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem