Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Hračka pre dieťa

„Zapojte sa spolu s Katedrou sociálnej práce a sociálnych vied do charitatívnej akcie Hračka pre dieťa a podporte tak dobrú myšlienku obdarovať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Darujte zachovalé hračky, detské knižky, školské potreby, zachovalé šatstvo a obuv,“ takto znela veľmi jednoduchá, no zároveň krásna myšlienka charitatívneho podujatia Hračka pre dieťa, ktorú zorganizovala Katedra sociálnej práce a sociálnych vied na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva dňa 3.5.2016. Vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF, prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., s týmto nápadom prišla v roku 2013, kedy sa v rámci Nitrianskych univerzitných dní uskutočnil prvý ročník nadväzujúci na sviatok našich najmenších - Deň detí. „Keďže sama som matkou troch detí a každoročne darujem oblečenie, hračky a knižky po mojich chlapcoch na charitu, napadlo mi, že môžem do tejto aktivity zapojiť oveľa viac ľudí,“ prezradila nám.
Medzi 9.00 -14.00 hodinou študenti, pracovníci i široká verejnosť prinášali zachovalé šatstvo, topánky, hračky, spoločenské hry a školské potreby. Vďaka ochotnej pomoci PhDr. Eleny Gažikovej, PhD., Mgr. Jany Kušnierikovej, Mgr. Aleny Hrubej a dobrovoľníčok z radov študentiek druhého ročníka, Monike Michaličkovej a Kristíne Stümpelovej a všetkých ochotných darcov, sa podarilo vyzbierať obdivuhodné množstvo detského šatstva, obuvi,  hračiek i knižiek. Tie boli prerozdelené medzi zariadenia sociálnych služieb pre rodiny s deťmi v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra. Za Útulok pre jednotlivcov s deťmi na Krčméryho 22 v Nitre darované veci prevzali Mgr. Gabriela Chlebcová a Mgr. Dana Áčová. Mestskú ubytovňu na Hlbokej 9 v Nitre zastupovala Ing. Anna Domiánová a za Centrum Slniečko, n.o. prevzali veľa vyzbieraných vecí dve preventistky, Mgr. Martina Mandáková a Mgr. Zuzana Ďurišová.
Veríme, že nielen malých príjemcov darované veci potešia a spríjemníme im prichádzajúci Medzinárodný deň detí. Všetkým darcom patrí veľká VĎAKA!
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Mgr. Jana Kušnieriková
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre
Foto: Mgr. art. Martin Havran
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem