Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Chceš pracovať s ľuďmi a rozmýšľaš, kde študovať?


Baví ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium?

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Chceš pracovať s ľuďmi a rozmýšľaš, kde študovať?

Baví ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium? Máš už ukončené bakalárske štúdium v odboroch sociálna práca, psychológia, pedagogika, teológia, andragogika a chceš na magisterskom stupni zmenu?
Ponúkame Ti štúdium v modernom odbore Sociálne služby a poradenstvo.Tento študijný odbor je mladý a má zatiaľ veľmi málo absolventov, takže sa nebudeš na pracovnom trhu tlačiť a bude o Teba záujem. Študovať ho môžeš len na troch vysokých školách na Slovensku – tá naša ho otvorila ako prvá. Sociálne služby a poradenstvo  Ti ponúkame na Ústave romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia.
Naučíš sa lepšie spoznať seba a iných a získaš zručnosti potrebné pre prácu s ľuďmi (ako viesť rozhovor, ako napísať dobrý projekt, ako manažovať ľudí a služby a iné). Budeš sociálnym poradcom/ sociálnou poradkyňou a pracovať môžeš ako odborník/ odborníčka v sociálnych službách a v zariadeniach, ktoré tieto služby poskytujú (domovy pre seniorov, denné stacionáre pre deti a rodiny, sociálne poradne, komunitné centrá...).
Štúdium u nás Ti otvorí cestu do sociálnych zariadení, ktoré  nájdeš v každom meste a v každej väčšej obci na Slovensku. Pracovať môžeš aj v rôznych organizáciách, inštitúciách,  úradoch a všade tam, kde sú potrebné poradenské služby (personálne agentúry, banky, atď.).
Počas štúdia máš možnosť stráviť semester na univerzite v zahraničí a škola Ťa podporí finančne aj organizačne, môžeš sa zapojiť do mnohých  výskumných, charitatívnych projektov a pracovať v nich s ostatnými študentmi a pedagógmi.

Prijímacia skúška v prijímacom konaní je odpustená. Kritériá výberu uchádzačov nájdeš na: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/studium.

„Štúdium na tejto škole bolo pre mňa obdobím, na ktoré často a s úsmevom spomínam. Spoznala som úžasných ľudí medzi spolužiakmi, ale aj medzi pedagógmi, ktorí dbali na naše vedomosti a praktické skúsenosti, z ktorých čerpám ešte aj dnes. PS: Keď som na výberovom konaní povedala, aký odbor som vyštudovala, bolo super sledovať, ako všetkým padli sánky a miesto bolo moje.“ Absolventka Katka,  pracuje ako sociálna pedagogička na základnej škole.
 
Buď ako Katka, poď k nám študovať odbor Sociálne služby a poradenstvo a staň sa členom študentskej komunity v Nitre.

Neváhaj a pozri si nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/urs.ukf/?fref=ts  alebo na www.urs.fsvaz.ukf.sk

Naša adresa je:
Univerzita Konštantína Filozofa
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Ústav romologických štúdií
Kraskova 1
949 74 Nitra
 037 – 6408 784
E-mail:

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

icon_fb.png

icon youtube7

Virtuálna prehliadka

foto icon