Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Kontakt

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 601/1
949 74 Nitra

Sekretariát dekana

tel: +421 37 6408 751
email:

Študijné oddelenie

tel: +421 37 6408 757, 760

Ekonomické oddelenie

photo
Ing. Ingrid Mrkvicová
tel:: +421 37 6408 754
email:
č.dverí: A-401
 
photo
 
Ľubica Guzmická
tel: +421 37 6408 754
email:
č.dverí: A-401

Oddelenie pre vedu a výskum

photo
Mgr. Zuzana Majerová
tel: +421 37 6408 758
email:
č.dverí: A-402
 photo
PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
tel: +421 37 6408 795
email:
č.dverí: A-604

Logá

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva týmto poskytuje grafickú podobu loga fakuty. Logo Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva slúži pre potreby fakulty, jej zamestnancov a študentov.

Ideový koncept loga: Logo fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je primárnych zdrojom informácií v rámci vizuálnej komunikácie, je reprezentačný a identifikačný symbol, ktorý dáva inštitúcii identitu a značku kvality. Logo fakulty tvorí symetrický znak a názov fakulty.

Znak symbolizuje: Miesto, komunikačný priestor, budovu inštitúcie.

Popis: Znak tvorí štvorhran s otvorenou zadnou stranou do priestoru a v prednej časti s otvorom evokujúcim otvorené dvere inštitúcie, je to miesto, kde voľne a slobodne vstupujeme, komunikujeme, vymieňame si názory čo symbolizujú malé štovrčeky pohybujúce sa otvorom do vnútra priestoru, kde svojim pohybom tvoria akúsi špirálu, komunikačný bod.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem