Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Poskytovanie sociálnych služieb z pohľadu praxe

Dňa 25.04.2017 sa v Aule Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre uskutočnila hosťovská prednáška PhDr. Silvie Lužákovej, aktuálne poverenej výkonom funkcie riaditeľky Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, na tému „Praktické skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb“. Prednáška v rámci 15. ročníka Nitrianskych univerzitných dní bola primárne určená študentom sociálnej prácea študentom sociálnych služieb a sociálneho poradenstva. Účastníci sa dozvedeli bližšie informácie o uplatňovaní zákona o sociálnych službách a s ním spojených právnych predpisov, o ochrane príjmu, postupe prijímania klientov do zariadení a o aplikačných problémoch, súvisiacich s uvedeným zákonom. Oboznámili sa aj so zaujímavosťami, spojenými s poskytovaním sociálnych služieb, vyplývajúcimi z každodennej reality zariadení sociálnych služieb. Témou bola tiež otázka financovania a udržateľnosti existencie zariadení v súvislosti s meniacimi sa podmienkami. Študenti získali tiež písomné podklady o prehľade zmien, súvisiacich s pripravovanou novelou zákona, ktoré môžu využiť v priebehu svojho ďalšieho štúdia a v rámci prípravy na štátne záverečné skúšky. Keďže téma študentov zaujala, PhDr. Silvia Lužáková, ktorá je sama absolventkou štúdia sociálnej práce na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, súhlasila si opätovnou návštevou, umožňujúcou účastníkom dozvedieť sa ďalšie podrobnosti o danej problematike. Veríme preto, že nadviazaná spolupráca bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti.
 
PhDr.Mgr. Barbara Pavlíková, PhD., Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre
Foto: Bc. Kristína Havlíková
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem