Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Starnutie na Slovensku – výzvy a perspektívy

Dňa 26.4.2017 sa v rámci Nitrianskych univerzitných dní uskutočnila odborná prednáška PhDr. Zory Bútorovej, Csc., sociologičky a analytičky, ktorá aktuálne pôsobí na Inštitúte pre verejné otázky. Vo svojej prezentácii sa zamerala na tému „Starnutie na Slovensku – výzvy a perspektívy“. Podrobnejšie sa venovala základnej problémovej situácii, starším ľuďom medzi nami – ich spoločenskej roli, problémom a perspektívam, starším ľuďom na trhu práce, diskriminácii a rovnosti šancí, odchodu do dôchodku, otázkam veku a zdravia. Ako kľúčové sa z jej pohľadu javí zameranie na aktívne starnutie, ktoré začína už v mladom veku. Myšlienky podložila množstvom výskumných zistení, ktoré vzájomne prepájala a poskytla nové pohľady na diskutované témy. Prednášku organizovala Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Vedeckým garantom podujatia bola prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., organizačným garantom podujatia bola Mgr. Magdaléna Halásová, PhD. Odbornú prednášku uviedla prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD. Sme veľmi radi, že p. Bútorová prijala naše pozvanie a dala možnosť študentom dozvedieť sa nové informácie v aktuálnej téme, akou starnutie populácie nepochybne je.
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem