Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Chceš pracovať s ľuďmi a rozmýšľaš, kde študovať?


Baví ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium?

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Študentská vedecká odborná činnosť v oblasti sociálnej práce 2017

V Ružomberku sa dňa 03.05.2017 konal 14. ročník celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore sociálna práca. Na základe svojho umiestnenia v rámci katedrového kola, ktoré sa konalo dňa 04.04.2017 na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ v Nitre sa na tomto podujatí predstavili dvaja študenti bakalárskeho stupňa štúdia. Katarína Botková uviedla svoju prácu na tému „Náhradná osobná starostlivosť a jej prínos pre dieťa“ a Erik Šatara prezentoval svoju prácu na tému „Význam viacgeneračnej rodiny očami najstaršej a najmladšej generácie“. Práce oboch našich študentov boli hodnotené pozitívne. Členovia komisie vysoko ocenili predovšetkým prehľad v problematike a kultivovanosť prejavu oboch účastníkov.
Katedru aj fakultu na podujatí zastupovali aj pedagógovia, ktorí sprevádzali študentov. PhDr. Mgr. Barbara Pavlíková, Ph.D. (KSPaSV) bola členkou hodnotiacej komisie v bakalárskej sekcii a PhDr. Katarína Minarovičová, Ph.D. (KSPaSV) hodnotila práce v magisterskej sekcii.
Pre študentov, ako aj pre členov komisie bola účasť na celoslovenskom kole ŠVOČ cennou skúsenosťou, ktorá prispela k výmene názorov, poznatkov a má potenciál priniesť vyššiu úroveň kvality budúcich záverečných prác. Text:   PhDr. Mgr. Barbara Pavlíková, Ph.D.
Fotky: Bc. Kristína Havlíková (ŠVOČ katedrové kolo)
           Martina Špániková (ŠVOČ celoslovenské kolo)

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

icon_fb.png

icon youtube7

Virtuálna prehliadka

foto icon