Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Školenia prvej pomoci najmä pre rodičov malých detí

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny v tomto semestri zrealizovala niekoľko školení prvej pomoci na viacerých úrovniach. Zamerali sme sa na školenia rodičov detí do troch rokov vo viacerých materských centrách. Dvakrát sme školili v MC Blšky vo Veľkom Záluží (9.3.17 a20.4.17), MC Motolíno (30.3.17). Čaká nás ešte školenie v Hide parku (4.6.17) a MC Alba (7.6.17). Obsah vzdelávania bol účelovo upravený tak, aby pripravil rodičov na poskytnutie prvej pomoci pri rôznych úrazoch a stavoch, s ktorými by sa mohli u svojich detí stretnúť. Súčasťou školenia je manuálny nácvik resuscitácie a rôzne ukážky poskytnutia pomoci (obväzová technika, polohovanie postihnutého a pod.). Školenie realizoval študent 3. ročníka UZS Jakub Medveď v spolupráci s dvoma študentkami 2. ročníka (Dominika Šimová a Nikloleta Švecová) pod vedením PhDr. Dany Brázdilovej, Phd.
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem