Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Chceš pracovať s ľuďmi a rozmýšľaš, kde študovať?


Baví ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium?

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Školenia prvej pomoci najmä pre rodičov malých detí

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny v tomto semestri zrealizovala niekoľko školení prvej pomoci na viacerých úrovniach. Zamerali sme sa na školenia rodičov detí do troch rokov vo viacerých materských centrách. Dvakrát sme školili v MC Blšky vo Veľkom Záluží (9.3.17 a20.4.17), MC Motolíno (30.3.17). Čaká nás ešte školenie v Hide parku (4.6.17) a MC Alba (7.6.17). Obsah vzdelávania bol účelovo upravený tak, aby pripravil rodičov na poskytnutie prvej pomoci pri rôznych úrazoch a stavoch, s ktorými by sa mohli u svojich detí stretnúť. Súčasťou školenia je manuálny nácvik resuscitácie a rôzne ukážky poskytnutia pomoci (obväzová technika, polohovanie postihnutého a pod.). Školenie realizoval študent 3. ročníka UZS Jakub Medveď v spolupráci s dvoma študentkami 2. ročníka (Dominika Šimová a Nikloleta Švecová) pod vedením PhDr. Dany Brázdilovej, Phd.
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

icon_fb.png

icon youtube7

Virtuálna prehliadka

foto icon