Informačný servis COVID 19

Dištančné vzdelávanie od 12.10

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Chcete študovať sociálne služby a poradenstvo?

 

Naučíte sa lepšie spoznať seba a iných a získaš zručnosti potrebné pre prácu s ľuďmi pri výkone sociálnej práce.

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi FSVaZ za letný semester 2019/2020

Zapojte sa do hodnotenia procesu vzdelávania, ktoré ste absolvovali v LETNOM SEMESTRI 2019/2020!

Hodnotiť a oceňovať, môžu študenti proces vyučovania v letnom semestri akademického roka 2019/2020. Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi fakulty prebieha v  súlade so Smernicou UKF č. 18/2018 Zásady hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity a je zabezpečená anonymita hodnotiteľa.

Evaluáciu koordinuje Rada študentov FSVaZ. Individuálne môžu študenti hodnotiť vzdelávanie a učiteľov  až do 15.7.2020.

V AIS tiež nájdete krátky dotazník, v ktorom s nami môžete zdieľať svoje postrehy a vnímanie dištančného vzdelávania a mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID19.  

Vysoká študentská účasť na hodnotení bude zárukou zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania prostredníctvom nápravy identifikovaných nedostatkov. Zároveň poskytnutá pozitívna spätná väzba zabezpečí, že ocenené postupy, metódy a formy vzdelávania budú „príkladom dobrej praxe“ pre ostatných pedagógov.

Čakáme na Vaše hodnotenia, ktoré pomáhajú zlepšovať štúdium u nás! Ďakujeme za účasť!

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem