Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Študenti Katedry ošetrovateľstva na študentskej vedeckej konferencii bakalárskych a magisterských v Pardubiciach.

Dňa 19. apríla 2018 sa na Univerzite v Pardubiciach, Fakulte zdravotníckych štúdií konala XIII. Celoštátna študentská vedecká konferencia bakalárskych a magisterských nelekárskych zdravotníckych odborov. Svoje bakalárske a magisterské práce prezentovalo 21 študentov , zo šiestich univerzít, medzi ktorými boli aj práce študentov zo Slovenska. V druhom a treťom bloku prezentácií v kategórii bakalárskeho štúdia výsledky bakalárskej práce prezentovali aj študentky UKF v Nitre, FSVaZ, Katedry ošetrovateľstva: Viktória Šutová, Monika Jaššová, Diana Studená. Súčasťou konferencie boli aj prezentácie posterov študentov z univerzity v Ankare. Študentky našej katedry zvládli náročné kritéria organizačného výberu konferencie a možnosť byť aktívnym účastníkom je pre nich skúsenosťou, ktorú využijú v ich ďalšom profesijnom raste. Zúčastneným študentom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej univerzity.

PhDr. Erika Krištofová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem