Ďakujeme za Váš záujem!

Ste pre nás inšpiráciou!

DOD 2019 fotky!Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Hračka pre dieťa

Dňa 30. apríla 2018 sa na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre opäť konalo charitatívne podujatie „Hračka pre dieťa“, ktoré vzniklo v rámci Nitrianskych univerzitných dní ešte v roku 2013. Zakladateľkou tohto podujatia je prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., ktorá ako matka troch detí vníma citlivo potreby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a každoročne daruje oblečenie, hračky a knihy na charitu.
„Hračka pre dieťa“ je jedinečná možnosť, kedy študenti, zamestnanci a rovnako aj široká verejnosť darujú zachovalé šatstvo , topánky, hračky, spoločenské hry, knihy a školské potreby. Každý, kto niečo daroval, bol zároveň obdarovaný odznakom s logom podujatia. Všetky vyzbierané veci budú v nasledujúcich dňoch prerozdelené do zariadení sociálnych služieb pre rodiny s deťmi v Nitre a blízkom okolí. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do charitatívneho podujatia. Je krásne vedieť, že patríte k tým, ktorí pomáhajú vyčarovať deťom úsmev na tvári.

Mgr. Nikoleta Fellnerová
doktorandka KSPaSV UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem