Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

International Meeting Week 2018

V dňoch 23. až 27. apríla 2018 sa v rámci Nitrianskych univerzitných dní konal International Meeting Week, ktorého organizátorom bola Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ide o tretí ročník jedinečného a intenzívneho programu vyučujúcich a študentov z univerzít piatich krajín Európy – University College Leuven Limburg z Belgicka, Odisee University College, Brusel z Belgicka, Hogeschool InHolland Rotterdam z Holandska, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humantities in Radom z Poľska, University of Zagreb z Chorvátska a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Garantom tohoročného podujatia bola prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., ktorá spolu s kolegami a domácimi študentmi hostili 24 zahraničných študentov a 7 vyučujúcich. Hlavnou témou medzinárodného týždňa bol „Syndróm CAN – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa v európskom kontexte“, počas ktorého účastníci hľadali spoločné prvky a rozdiely v definíciách, legislatíve, metódach, sociálnych službách, výskumoch a praxi v oblasti problematiky syndrómu CAN v jednotlivých krajinách Európy. Študenti z vybraných univerzít dostali ešte pred príchodom do Nitry prípadové štúdie so zameraním na zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa, s ktorými neskôr pracovali. Celý týždeň sa naplno venovala koordinácii študentov doktorandka sociálnej práce Mgr. Nikoleta Fellnerová.
Počas celého týždňa sa študenti v medzinárodne zmiešaných tímoch pod dohľadom mentorov na základe získaných informácií z prednášok, workshopov a z praxe pokúsili vytvoriť optimálny model práce s obeťami zneužívania a zanedbávania z pozície pomáhajúcich profesií. Ani tento rok medzinárodného týždňa nebol len o teórii. Účastníkom IW sa venovali aj naši odborníci z praxe, ktorí sa snažia riešiť problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí, ale aj ďalšie sociálno-patologické javy, ako napr. šikana, domáce násilie, drogovú závislosť atď. – vyšetrovatelia z Odboru kriminálnej polície OR PZ Nitra, zamestnanci Centra Slniečko, kde s nami diskutovala riaditeľka, Mgr. Mariana Kováčová, PhD. a bývalá vyšetrovateľka a Združenie STORM, kde nám bližšie špecifikovali cieľ organizácií, programy, metódy práce a dobrú prax s danou cieľovou skupinou. V STORMe sa nám venoval bývalý absolvent sociálnej práce, Mgr. Róbert Tkáč, ktorý nás oboznámil najmä s filozofiou nízkoprahového programu CIRKUS. Takisto sme všetkým pripravili kultúrny program, prehliadku najvýznamnejších pamiatok Nitry, Diecéznej knižnice, Nitrianskeho hradu atď., pričom sa naučili niečo aj o našej histórii.
Prostredníctvom intenzívneho programu mali študenti možnosť stretnúť nových ľudí, kultúru, odniesť si množstvo neoceniteľných informácií a zážitkov a v neposlednom rade možnosť precvičiť si anglický jazyk. Naši študenti majú možnosť budúci rok vycestovať v rámci medzinárodného týždňa do Poľska. Veríme, že sa k nám o rok pridáte!

Text: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem