Ďakujeme za Váš záujem!

Ste pre nás inšpiráciou!

DOD 2019 fotky!Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Rodinné právo – teória verzus prax

V rámci ranného bloku prednášok z predmetu „Občianske a rodinné právo“ sa 2. mája 2018 predstavil študentom Katedry sociálnej práce a sociálnych vied a Ústavu romologických štúdií FSVaZ advokát JUDr. Ivan Syrový, PhD., ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného aj trestného práva.
Jeho prednáška bola venovaná vybraným otázkam rodinného práva. Zameriavala sa predovšetkým na otázky súvisiace s rozvodmi a následným určovaním výšky výživného, študenti sa však oboznámili aj s postavením a úlohami sociálneho pracovníka v priebehu súdneho konania či procesom zverovania dieťaťa do výhradnej starostlivosti niektorého z rodičov alebo do striedavej starostlivosti. Po skončení prednášky sa rozvinula diskusia, počas ktorej sa účastníci podelili o svoje vlastné skúsenosti a získali odpovede na otázky, týkajúce sa rozličných situácií, s ktorými sa stretli počas výkonu svojej odbornej praxe alebo v súkromí.

Podujatie sa stretlo s pozitívnou odozvou a bolo obohatením tém, ktorým sme sa venovali počas celého semestra a ktoré študentom poskytli teoretické východiská, umožňujúce porozumieť riešeným otázkam. Kontakt študentov s odborníkmi s niekoľkoročnými skúsenosťami pôsobiacimi v praxi považujeme za skvelý spôsob prehĺbenia znalostí, ktoré sú obsiahnuté v informačných listoch predmetov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IS1

 

Autor a foto: JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem