Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Spolupráca Katedry ošetrovateľstva s University of Iowa

V dňoch 8.-12.10.2018 sme na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva privítali významnú odborníčku v oblasti ošetrovateľských klasifikačných systémov z USA. Sue Moorhead PhD, RN, je docentkou a riaditeľkou Centra pre ošetrovateľské klasifikácie a klinickú efektivitu (Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness) na University of Iowa.


Pedagogicky pôsobí na University of Iowa viac ako 30 rokov. Jej výskum sa zameriava na vývoj a implementáciu štandardizovanej ošetrovateľskej terminológie a výskum efektívnosti. Je vedúcou editorkou publikácie Klasifikačné výsledky v ošetrovateľstve (Nursing Outcomes Classifications), ktorej šesť vydaní je v súčasnosti preložených spolu do deviatich jazykov.


Katedra ošetrovateľstva sa venuje téme štandardizácie ošetrovateľskej terminológie s použitím klasifikačných systémov viac ako 10 rokov. Na katedre už dlhšie rozvíjame spoluprácu so zahraničnými inštitúciami a odborníkmi a vďaka podpore projektu „Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre“ (projekt č. 001UKF-2/2016) k nám mohla Sue Moorhead zavítať aj osobne. Počas celého týždňa prebiehali prednášky, workshopy a diskusie na tému používania klasifikačných systémov v ošetrovateľstve ako s pedagógmi, tak aj so študentmi katedry. Ide o aktuálne témy aj z hľadiska možnosti implementovania klasifikačných systémov ošetrovateľskej starostlivosti na národnej úrovni, ktoré u nás v súčasnej dobe úplne absentujú.


Vďaka osobnému stretnutiu sme posilnili spoluprácu a naplánovali ďalšie kroky pre vzdelávanie a výskum v oblasti problematiky ošetrovateľských klasifikačných systémov.

 

DSC01779

DSC01780

DSC01781

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem