Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Otvorená výzva na Erasmus+ mobility v LS 2022/2023!

UKF vyhlasuje 2. výzvu v rámci programu Erasmus+ KA131 – krajiny EÚ a EHP na letný semester akademického roka 2022/2023.
 
Študenti sa môžu prihlásiť na:
  • mobilitu štúdium do 26. októbra 2022,
  • mobilitu stáž do 15. mája 2023.
Zamestnanci sa môžu prihlásiť len na mobilitu výučba, a to do 31. októbra 2022.
 
Program Erasmus ponúka niekoľko noviniek!
Študenti:
  • Dlhodobé štúdium na zahraničnej VŠ (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou vycestovať už v 1. ročníku bakalárskeho štúdia.
  • Dlhodobá stáž v zahraničí – napr. v podnikoch, na VŠ alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou vycestovať už v prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Ponuka tohto typu stáže je určená len pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.
  • Dlhodobá absolventská stáž – napr. v podnikoch, na VŠ alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov za končiaci stupeň štúdia). Ponuka tohto typu stáže je určená pre študentov končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia s možným termínom nástupu hneď po ukončení štúdia v letnom semestri AR 2022/2023. Túto stáž však musí čerstvý absolvent zrealizovať najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na VŠ.
  • Dlhodobá kombinovaná (blended) mobilita je určená pre študentov (nie čerstvých absolventov), ktorí chcú realizovať mobilitu (štúdium alebo stáž) čiastočne fyzicky a čiastočne virtuálne. Minimálna dĺžka fyzickej časti mobility je stanovená podľa sprievodcu programu Erasmus+, (minimálne 60 dní pri štúdiu a 60 dní pri stáži). Účastník má nárok na grant len za dĺžku fyzickej časti mobility.
  • Krátkodobá mobilita študentov (v trvaní 5 – 30 dní) s povinnou virtuálnou časťou.
  • Krátkodobá mobilita doktorandov (v trvaní 5 – 30 dní) bez povinnej virtuálnej časti. Prihlasovanie na mobilitu je realizované cez www.studyabroad.sk.  Doktorand v motivačnom liste explicitne uvedie, že chce vycestovať na krátkodobú mobilitu. Krátkodobá mobilita môže byť realizovaná ako štúdium alebo stáž, v oboch prípadoch však v maximálnej dĺžke 5 – 30 dní. Doktorand nemá povinnosť absolvovať virtuálnu časť (virtuálny prvok), teda ide o mobilitu s fyzickou prítomnosťou v danej krajine, aby mal nárok na grant. Grant sa počíta od 1. – 14. dňa v sume 70 EUR/deň, od 15. – 30. dňa má nárok na 50 EUR/deň. Pri krátkodobej mobilite doktoranda (ak pôjde o mobilitu štúdium) nie sú vyžadované kredity.
Mobilitu štúdium (dlhodobú alebo krátkodobú) je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. V prípade mobility Stáž, nie je Erasmus+ bilaterálna dohoda vyžadovaná.
 

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem