Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Exkurzia v prahe

Študenti 1.ročníka Mgr.štúdia sa v termíne od 15.4.-18.4.2019 zúčastnili spolu s PhDr. Katarínou Minarovičovou, PhD. a Mgr. Vesnou Tomašik exkurzie v zariadeniach sociálnych služieb a mimovládnych organizácií v Prahe. Navštívili zariadenia, ktoré sa venujú sociálnej práci s rozmanitými skupinami klientov. Navštívili občianske združenie Sananim, ktoré sa venuje práci s injekčnými užívateľmi drog v zmysle prístupu harm-reduction. Študenti mali možnosť priamo pozorovať prácu sociálnych pracovníkov v kontakte s klientmi a získať tak zaujímavé postrehy z priameho výkonu ich práce. V občianskom združení Proxima Sociale mali možnosť oboznámiť sa s prácou sociálnych pracovníkov v nízkoprahovom klube pre deti a mládež vo vybranej mestskej časti Prahy. Pracovníci im priblížili praktické skúsenosti a osvedčené metódy v práci s mladými ľuďmi, ktorí môžu byť vystavení negatívnemu vplyvu rovesníckych skupín a rizikovému správaniu vyplývajúceho z nedostatku pozitívnych, blízkych vzťahov a funkčného rodinného zázemia v ich živote. V detskom domove Charlotty Masarykovej, ktorý je zariadením pre deti vyžadujúce okamžitú pomoc, mali možnosť oboznámiť sa so systémom poskytovanej starostlivosti deťom podľa platnej legislatívy . Zariadenie pre deti vyžadujúce okamžitú pomoc predstavuje zabezpečenie okamžitej, krízovej, krátkodobej pomoci ohrozenému dieťaťu do obdobia, pokiaľ pre dieťa nebude nájdené dlhodobé riešenie jeho sociálnej situácie. Maximálna dĺžka pobytu dieťaťa je 12 mesiacov. Významnou súčasťou práce pracovníkov tohto zariadenia je sociálna práca s biologickou rodinami v zmysle ich sanácie, resp. v prípade potreby umiestnenie dieťaťa do zariadenia alebo do náhradnej rodinnej starostlivosti. Študenti ocenili pekné prostredie detského domova ako aj prístup vedenia detského domova.

Študentov oslovila aj návšteva nocľahárne pre osoby bez prístrešia, ktorá je umiestnená na lodi Hermes, ktorá kotví na Vltave. Atraktivitu a nezvyčajnosť tohto prostredia umocnilo aj rozprávanie vedúceho pracovníka nocľahárne, ktorý študentom sprostredkoval svoje viacročné skúsenosti s touto cieľovou skupinou klientov. Študentov zaujali aj životné príbehy niektorých klientov, ktorí využívajú sociálne služby tejto nocľahárne.

Okrem návštevy zariadení mali študenti príležitosť spoznať Prahu, jej bohatú históriu a pekné miesta.

 

foto2

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem