Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Prednáška na tému „Sanácia vzťahov a rodín detí umiestnených v detských domovoch“

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa študenti Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre zúčastnili dňa 29.apríla 2019 prednášky na tému „Sanácia vzťahov a rodín detí umiestnených v detských domovoch“, ktorú viedol odborný pracovník mimovládnej organizácie SPDDD Úsmev ako dar PhDr.Marek Vadrna. Venoval sa oblasti vysporiadania sa detí so stratou, ktorou je vyňatie z biologickej rodiny a umiestnenie do detského domova. PhDr.Marek Vadrna priblížil študentom proces, ktorým deti vyrastajúce bez rodičov spravidla prechádzajú - túžia po rodičoch a na druhej strane sa na rodičov hnevajú za ich zlyhanie. Uviedol, že rokmi odlúčenia sa ambivalentné pocity voči rodičom zintenzívňujú a je potrebné deťom pomôcť pri obnove vzťahu s rodičmi, v ktorej kľúčovú úlohu zohráva odpustenie. Na konkrétnych príkladoch z praxe priblížil študentom príbehy ľudí, ktorí boli schopní rodičom odpustiť ich previnenie. Odpustenie predstavil ako dlhodobý proces, ktorý v ľuďoch vyrastajúcich v detských domovoch prebieha a ktorí prechádzajú rôznymi fázami smútenia, resp. spracovania straty. Zdôraznil význam sociálnej práce s rodinami detí z detských domovov, ktorú výrazne podporuje zákon č.61/2018 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, na základe ktorého sa detské domovy od 1.1.2019 transformovali na centrá pre deti a rodiny. Zaujímavou prednáškou a interaktívnou diskusiou oslovil študentov, ktorí ocenili jeho skúsenosti v práci s ľuďmi vyrastajúcimi v detských domovoch a ponúkol im nový pohľad na prežívanie detí v detských domovoch a na náročný proces obnovy ich vzťahu k rodičom.

  • Text a foto : PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

DSCN00021 min

 

DSCN00041 min

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem