Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Prednáška na tému „Terénna sociálna práca s deťmi s kľúčom na krku“

Odborná prednáška Mgr. Róberta Tkáča, na tému „Terénna sociálna práca s deťmi s kľúčom na krku“, sa konala dňa 24.4.2019 v rámci Nitrianskych univerzitných dní. Pracovník Združenia STORM – programu CIRKUS, študentom prvého ročníka v odbore sociálna práca, priblížil praktický výkonsociálnej práce s neorganizovanými skupinami detí a mládeže v meste Nitra.

Zameral sa na jednotlivé etapy terénnej sociálnej práce a jej špecifiká pre danú cieľovú skupinu. Predstavil princípy práce – nízkoprahovosť a HarmReduction, osvedčené postupy a projekty, ktoré realizovali za účasti klientov programu. Študenti kládli množstvo zaujímavých otázok a veríme, že prednáška a diskusia boli pre nich prínosné. Organizátorom podujatia bola Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre.

Text a fotografie: Mgr. Magdaléna Horáková, PhD.

terenna1  

terenna2

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem