Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Prednáška na tému „Metódy práce v špecializovanom zariadení pre deti so syndrómom CAN“.

Dňa 30.4.2019 sa na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, uskutočnila odborná prednáška na tému „Metódy práce v špecializovanom zariadení pre deti so syndrómom CAN“. Prednášku viedla PhDr. Denisa Vargová, vedúca Centra pre deti a rodiny Slniečko v Nitre, ktorá oboznámila študentov s aktivitami centra Slniečko a zároveň poukázala na dôležité zmeny v legislatíve súvisiace so zriadením intervenčných centier. Študentom tiež priblížila používanie konkrétnych metód pri práci s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi v praxi.

Autor: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.
Foto: Mgr. Jakub Pikna

 prednaska can1

prednaska can2

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem