Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Profesor sociálneho lekárstva, veľvyslanec Srbskej republiky, na FSVaZ UKF

Pre študentky a študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF dňa 6.5.2019 prednášal prof. Dr. Momčilo Babić, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku na tému „Budúcnosť a zdravie“. Profesor Babić je profesorom sociálneho lekárstva a intenzívne sa, napriek svojej súčasnej diplomatickej kariére, venuje sociálnemu kontextu zdravotnej starostlivosti.

Na pôdu univerzity priniesol tému mnohorozmernosti zdravia a budúcnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Predstavil rôzne koncepty zdravia a zaoberal sa jeho širšími determinantmi. Veľmi pútavou bola následná diskusia so študentmi, ktorá sa orientovala na komparáciu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v našich krajinách, ale aj na podobnosti, ktoré prepájajú spoločnosť Slovenska a Srbska. Prednáška profesora Babića mala mimoriadne ústretovú a srdečnú atmosféru a priniesla podnetné myšlienky, ktoré obohatili nazeranie na koncept zdravia.


Autor článku: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem