23.9.2019 Začiatok zimného semestra akademického roka 2019/2020!

Tešíme sa na Vás  v pondelok na hodinách, ktoré máte v rozvrhu.

 

 

Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Edukácia detí v predškolskom veku

Zdravotno-výchovná aktivita: Podpora zdravia u detí v predškolskom veku. Cieľom podujatia bolo rozvíjať u detí pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska zodpovednosti za svoje zdravie a predchádzať poraneniam. Študentky a pedagógovia Katedry ošetrovateľstva ponúkli deťom vedomosti o zásadách poskytnutia prvej pomoci. Predviedli praktické ukážky a umožnili nácvik ošetrenia ľahších zranení u detí v predškolskom veku.

Termín a miesto: 2.5.2019, Materská škola Párovská ul. Nitra
Koordinátorky podujatia: PhDr. Erika Krištofová, PhD. a PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem