Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Rektor UKF vymenoval dekana FSVaZ

Rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vymenoval na základe výsledkov volieb Akademického senátu FSVaZ UKF, ktoré sa konali 29. apríla 2019, do funkcie dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD. 13. mája 2019 mu v rámci zasadnutia Kolégia rektora odovzdal menovací dekrét s účinnosťou od 1. júna 2019. Pre doc. Rastislava Rosinského sa tak začína druhé volebné obdobie vo funkcii dekana, do ktorého mu rektor UKF Libor Vozár poprial veľa úspechov.

 

 
  vymenovanie dekana fsvaz  
Text: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem