Ďakujeme, že ste prišli! Tešíme sa na Vás všetkých v septembri! Prihlášky posielajte do 31.3.2020.

PONUKA ŠTÚDIA -> TU!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Téma kyberšikany na International Meeting Week 2019 v Radome

Minulý rok Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre organizovala International Meeting Week na tému: „Syndróm CAN – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa v európskom kontexte“. V dňoch 6. až 10. mája 2019 sa konal ďalší ročník International Meeting Week, tentokrát v poľskom Radome. Hlavnou témou medzinárodného týždňa bola „Kyberšikana“. Na medzinárodnom týždni nechýbali ani vyučujúci a študenti z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. a študenti prvého ročníka Bc. štúdia, Lucia Rendeková a Vladimír Rakič. Aj tento ročník boli súčasťou medzinárodného týždňa študenti a vyučujúci z ďalších zahraničných univerzít – University College Leuven Limburg (ďalej UCLL), Odisee University College v Bruseli z Belgicka, Hogeschool InHolland z Holandska, University of Zagreb z Chorvátska a hosťujúcej univerzity Kazimierz Pulaski University of Technology v Radome.

Program tohtoročného medzinárodného týždňa bol zaujímavý a inšpiratívny. Prvý deň bol vymedzený na spoznávanie a predstavenie jednotlivých univerzít a krajín, z ktorých študenti pochádzali. Profesorka Irma Kovčo Vukadin z Chorvátska bližšie predstavila celotýždennú tému „Cyberbullying: global and regional perspectives“. Študenti sa rozdelili do tzv. medzinárodných skupín, v rámci ktorých pracovali spoločne celý týždeň. Jednou z úloh bolo porovnanie definícií, legislatívy, metodológie, sociálnych služieb a výskumov v oblasti problematiky kyberšikany. Nasledujúci deň otvoril Raf Sondervorst z Belgicka workshopom s názvom „Pyramída prevencie“, pričom bližšie opísal aplikáciu a implementáciu praktických aspektov pyramídy prevencie v oblasti šikanovania. Študenti mali následne v rámci medzinárodných skupín aplikovať pyramídu prevencie na oblasť kyberšikany. Súčasťou medzinárodného týždňa bola aj prednáška na tému „Prevencia na školách“, ktorú prezentovala Katarzyna Ziębakowska-Cecot z Poľska a prednáška ombudsmana Włodzimierza Wolskiho na tému „Ako pomôcť obeti?“. Belgickí študenti z Odisee a UCLL pripravili pre študentov workshop s názvom „How to give a workshop“, ktorý bol akýmsi návodom, inšpiráciou, ako správne pripraviť workshop. Výstupom medzinárodného týždňa bola príprava workshopov jednotlivými medzinárodnými skupinami a ich následná prezentácia ostatným zúčastneným.

Študenti a vyučujúci v medzinárodných tímoch navštívili aj praxové zariadenia – mužskú väznicu, neziskovú organizáciu Arka a základnú školu, kde boli oboznámení s fungovaním týchto inštitúcií a mali tiež možnosť zúčastniť sa workshopov, ktoré boli pre nich pripravené.

Medzinárodný týždeň prináša okrem možnosti spoznať študentov a vyučujúcich z iných krajín aj cennú výmenu skúseností a informácií nielen v oblasti sociálnej práce, ale aj sociálnej pedagogiky. Budúci rok bude organizovať medzinárodný týždeň Hogeschool InHolland v holandskom Haarleme. Veríme, že aj nasledujúci ročník bude rovnako zaujímavý a obohacujúci.

  • Text a foto: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. a prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
  • FOTOGALÉRIA
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem