Ďakujeme, že ste prišli! Tešíme sa na Vás všetkých v septembri! Prihlášky posielajte do 31.3.2020.

PONUKA ŠTÚDIA -> TU!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Oslavy Medzinárodného dňa sestier na UKF

V piatok 17. mája sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva konal slávnostný seminár Deň sestier 2019, ktorý organizovala katedra ošetrovateľstva pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (celosvetovo sa slávi 12. mája). Tento deň je spomienkou na narodenie zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej, ktorá kládla veľký dôraz práve na vzdelávanie sestier. Na podujatie prijali pozvanie nielen členovia vedenia UKF a FSVaZ, ale aj sestry – manažérky zo zdravotníckych zariadení, ktoré spolupracujú s našou univerzitou a podieľajú sa na výučbe študentov ošetrovateľstva.
 
Deň sestier 2019
 
Na seminári odzneli podnetné prednášky od odborníkov z praxe, ktoré sa týkali významu práce sestry v zariadeniach sociálnych služieb či významu komunikácie v ošetrovateľstve. Pozitívny ohlas mala aj prezentácia zážitkov a skúseností študentiek, ktoré absolvovali zahraničnú stáž v rámci programu Erasmus+. Dosiahnuté výskumné výsledky zo svojich vedeckých prác prezentovali víťazky študentskej vedeckej odbornej konferencie v odbore ošetrovateľstvo.
Veríme, že podujatie vyzdvihlo dôležitú a nezastupiteľnú úlohu ošetrovateľstva v 21. storočí.
Text: PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD., FSVaZ – Katedra ošetrovateľstva
Foto: Stanislav Chovanec, FSVaZ – Dekanát
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem