Ďakujeme, že ste prišli! Tešíme sa na Vás všetkých v septembri! Prihlášky posielajte do 31.3.2020.

PONUKA ŠTÚDIA -> TU!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Medzinárodné študentské dni v odbore Psychológia

V dňoch 23.- 24. mája 2019 sa konal 19. ročník medzinárodnej a 20. ročník celoslovenskej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore Psychológia. V tomto roku sa konferencia konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Našu Katedru psychologických vied reprezentovali na tomto podujatí dve študentky, ktoré zvíťazili so svojimi výskumnými prácami v katedrovom kole.

Na konferencii ich sprevádzal PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., ktorý bol zároveň členom hodnotiacej odbornej komisie. V bakalárskej sekcii prezentovala naša študentka Linda Ráczová výskumné zistenia o zmenách v pohybovej aktivite pacientov po stanovení diagnózy srdcovocievneho ochorenia. V magisterskej sekcii predstavila bc. Laura Penzešová výsledky svojho výskumu potvrdzujúceho dopady sebakritiky a hanby na kvalitu života dospelých ľudí. Obe študentky obstáli v tomto medzinárodnom porovnaní výskumného potenciálu na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí i umiestnenie Lindy Ráczovej na 3. mieste v celoslovenskom kole. Tento ročník ako i predchádzajúce ročníky konferencie poukazujú na to, že študenti psychológie Katedry psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre disponujú výskumnými kompetenciami porovnateľnými s poprednými katedrami psychológie nie len na Slovensku, ale i v Čechách.

PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

Katedra psychologických vied

 

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem