Ďakujeme, že ste prišli! Tešíme sa na Vás všetkých v septembri! Prihlášky posielajte do 31.3.2020.

PONUKA ŠTÚDIA -> TU!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

„XXL Akadémia“

Posledný júnový týždeň pripravila Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Univerzita Konštantína Filozofa a v Nitre zaujímavý vzdelávací projekt „XXL Akadémia“. Zúčastnia sa ho klienti z viacerých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja osoby so špeciálnymi potrebami z komunity mesta Nitry. Stratégiou vzdelávania je odstrániť rozdiely medzi jednotlivcami so zdravotným znevýhodnením a umožniť im rozvíjať svoje schopnosti v maximálnej možnej miere. Programové aktivity predstavujú edukáciu pre všetkých s rešpektovaním rôznorodosti potrieb každého človeka. Výučbou, prácou, aktívnou umeleckou činnosťou v akademickom prostredí ich pedagógovia podporia vo zvládaní činností každodenného života, pripravia ich tak pre väčšiu samostatnosť a praktický život v prirodzenom sociálnom prostredí. Týmto projektom univerzita chce už siedmykrát poukázať, že akademická pôda je vhodným miestom pre aktivizáciu osôb s rôznym typom a stupňom postihnutia, že pedagógovia sú profesionálmi, ktorí prekonajú hranice ich odborného pôsobenia a akceptujú každého študenta.


XXL AKADÉMIA 2019
24.6. – pondelok
8,45hod. - Imatrikulácie – Poradenské a servisné centrum UKF
9,30 – 12,30 hod. Tvorivé dielne - Katedra výtvarnej výchovy a tvorby PF
25.6. – utorok
A - 9,00 – 12,30 hod. - Po stopách histórie mesta Nitry - Synagóga v Nitre
B – 9,00 – 12,30 - Hovoríme aj bez slov - Poradenské a servisné centrum UKF
26.6. - streda
9,00 – 12,30 – Univerzitná knižnica UKF v Nitre – XXL rozprávka
27.6. – štvrtok
9,00 – 12,30 – Vivárium, Botanická záhrada pri SPU – Spoznávame rastliny, máme radi zvieratá
28.6. – piatok
8,30 – 10,00 – Schopnosť seba hodnotenia - Poradenské a servisné centrum UKF
11,00 – Promócia - Poradenské a servisné centrum UKF

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem